- Mirëqenia dhe Mbështetja te Vetja -

Andresi tregon se si ai dhe bashkëshortja e tij u bekuan shpirtërisht ashtu si edhe materialisht, kur ai mori pjesë në nismën e Mbështetjes te Vetja.
Historia e Emanuelit na tregon mënyrën se si është rritur mbështetja e tij te vetja nëpërmjet grupit Kërkimi Im për Vend Pune.