Burime për Mirëqenien dhe Mbështetjen te Vetja

“Unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk” (Gjoni 10:10)