Artikujt e Lajmeve Vendore

Kisha Njofton Transmetimin e Parë Veror “Brezi i Ri” për Rininë në Moshë Madhore në Europë
Riorganizimi i Kunjit Tiranë Shqipëri dhe Organizimi i Distriktit të Elbasanit Shqipëri
Vendet më të shenjta që kemi në tokë janë tempujt, të cilët japin dëshmi për rolin qendror të Shpëtimtarit në adhurimin në tempull.
Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve kanë autorizuar kthimin me faza të disa prej shërbesave të adhurimit dhe aktiviteteve të Kishës.
Presidenti i Kunjit Tiranë Shqipëri, Medlir Mema dhe Bashkëshortja e tij, Aubrie Mema ndajnë një mesazh urimi me rastin e Pashkës.
Udhëheqësit vendorë do të këshillohen për të vendosur se si do ta vënë sakramentin në dispozicion të anëtarëve të paktën një herë në muaj
Tempulli i Romës i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme do të mbyllet duke filluar nga data 6 mars 2020 për pastrimin dhe mirëmbajtjen e tij vjetore.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Down Syndrome Albania, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2019
Puna e rivendosjes është po aq e jona për të vazhduar sa ishte e Jozefit për ta nisur.
Delegacioni i Kishës dha hollësi rreth ndihmës humanitare nga Kisha për vendet e Ballkanit.
Anetarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme shpërndajnë ndihma për banorët e zonave të prekura nga tërmeti.
Anetarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme Përgatitin Pako Higjenike për të Prekurit nga Tërmeti.