Artikujt e Lajmeve Vendore

Rrjet me përqendrim të krishterë për kujdestarinë e përkohshme për fëmijët
Kisha ka botuar një paraqitje artistike të tempullit të Budapestit
Vizita e dhënies së shërbesës në gjashtë vende europiane përfshiu mbledhje me anëtarë e misionarë të Kishës dhe takime me zyrtarë të qeverive
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme hapi zyrtarisht një redaksi europiane në anglisht përmes internetit
Në këtë periudhë Pashke, ju ftojmë të përsiatni flijimin shlyes dhe Ringjalljen e lavdishme të Shpëtimtarit, që na bekojnë të gjithë ne.
Episodi i ri i serisë për fëmijët tani është në dispozicion në disa gjuhë europiane
Grupe Interpretuese nga Universiteti “Brigam Jang” bëjnë turne në Europë
Gjatë të gjitha të dielave të ardhshme të Pashkës dhe të dielave afër Krishtlindjes, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme do të ndjekin një shërbesë të vetme në Kishë.
“Kujtoni” është tema e konferencës RootsTech për vitin 2024, një konferencë treditore globale përmes internetit për kremtimin e familjes që zë fill në Solt Lejk Siti, Jutë, nga data 29 shkurt deri më 2 mars.
Shumë anëtarë të rinj raportojnë se fillimisht tërhiqen nga kisha nga drita që shkëlqen nga misionarët.
Presidenca e Parë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka thirrur udhëheqës të rinj misionesh për 12 misione në Europë.
Në gusht të vitit 2023, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme njoftoi ofertën për abonim pa pagesë për variantin e shtypur në letër të tri revistave të saj: “Liahona” (për të rriturit), “Për Forcën e Rinisë” (për moshat 12 deri në 18 vjeç) dhe “Miku” (për fëmijët).