Artikujt e Lajmeve Vendore

Duke hyrë në fuqi më 1 gusht 2021, Plaku Masimo De Feo do të marrë shërbimin e tij si Presidenti i ri i Zonës së Europës të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
Ketë vit, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme po i fton të gjithë që të kremtojnë Pashkën me pjesën muzikore Mesia të Hendelit
Në këtë periudhë Pashke, ne e përkujtojmë me mirënjohje Ringjalljen e Zotit dhe Shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit.
Dy herë në vit, anëtarët dhe miqtë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme mblidhen së bashku për të dëgjuar mesazhe frymëzimi dhe udhërrëfimi nga një profet i kohës së sotme dhe udhëheqës të tjerë të Kishës gjatë konferencës së përgjithshme.
Një pozicion i ri i shtuar te struktura organizative e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Europë u bën thirrje grave që të këshillojnë drejtuesit e bashkësive dhe të marrin pjesë në këshillat e udhëheqjes.
Mark W. Hofmani ishte një tregtar dokumentesh të rralla dhe falsifikues i aftë që shfrytëzoi interesin publik për historinë e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme dhe të Amerikës duke shitur dokumente historike autentike, të ndryshuara dhe të falsifikuara në fillim të viteve 1980.
Regjistrimi për Semestrin e Pranverës vazhdon deri më 16 prill 2021. Programi UBJ Pathway Mbarëbotëror siguron një shteg ku mund të kenë qasje të gjithë për të marrë një diplomë universitare me bazë shpirtërore tërësisht në internet dhe me një çmim të përballueshëm.
Latter day Saint Charities [Organizata Bamirëse e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme] bëhet dhuruesi më i madh, i njëhershëm nga sektori privat deri tani që përkrah Përshpejtuesin për ACT in e UNICEF it dhe punën e COVAX it
Pas një kohe të gjatë Tempulli i Romës hap dyert e saj për të gjithë njerëzit nëpërmjet një vizite virtuale të shoqëruar me ciceron në qendrën e vizitorëve.
Faqja e internetit të Kishës mundëson burime për t’i informuar dhe për t’i dhënë përkrahje individëve dhe familjeve.
Të rinjtë Shenjtorë të Ditëve të Mëvonshme në të gjithë botën do tu rikujtohet roli i tyre në atë që Presidenti Russell M. Nelson e referoi si 'vepra më e madhe' në tokë.