Artikujt e Lajmeve Vendore

  Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve kanë autorizuar kthimin me faza të disa prej shërbesave të adhurimit dhe aktiviteteve të Kishës.
  Presidenti i Kunjit Tiranë Shqipëri, Medlir Mema dhe Bashkëshortja e tij, Aubrie Mema ndajnë një mesazh urimi me rastin e Pashkës.
  Udhëheqësit vendorë do të këshillohen për të vendosur se si do ta vënë sakramentin në dispozicion të anëtarëve të paktën një herë në muaj
  Tempulli i Romës i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme do të mbyllet duke filluar nga data 6 mars 2020 për pastrimin dhe mirëmbajtjen e tij vjetore.
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Down Syndrome Albania, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2019
  Puna e rivendosjes është po aq e jona për të vazhduar sa ishte e Jozefit për ta nisur.
  Delegacioni i Kishës dha hollësi rreth ndihmës humanitare nga Kisha për vendet e Ballkanit.
  Anetarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme shpërndajnë ndihma për banorët e zonave të prekura nga tërmeti.
  Anetarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme Përgatitin Pako Higjenike për të Prekurit nga Tërmeti.
  Autoritete të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme patën një takim të rëndësishëm me prefektin e Durrësit për të diskutuar situatën pas tërmetit.
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme kujdeset për plotësimin e nevojave të familjeve të prekura nga tërmeti.
  Të rinjtë nga Shqipëria marrin thirrjen e tyre për Mision