Shërbesa e Adhurimit: Te Dielen - Ora 09:00 am

Udhëheqja e Bashkësisë: Peshkopi Adem Toska

Rruga 'Petro Nini Luarasi' (Pallati i ri mbi tregun elektrik) TIRANA 1001 Albania

Shërbesa e Adhurimit: Te Dielen - Ora 11:00 am

Udhëheqja e Bashkësisë: Peshkopi Mirgen Hoxha

Rruga Vangjush Furxhi, Nr. 65 TIRANA 1001 Albania

Shërbesa e Adhurimit: Te Dielen - Ora 11:00 am

Udhëheqja e Bashkësisë: Peshkopi Jetmir Hysi

Rruga 'Petro Nini Luarasi' (Pallati i ri mbi tregun elektrik) TIRANA 1001 Albania

Shërbesa e Adhurimit: Te Dielen - Ora 09:00 am

Udhëheqja e Bashkësisë: Peshkopi Armand Bala

Rruga Vangjush Furxhi, Nr. 65 TIRANA 1001 Albania
 

Shërbesa e Adhurimit: Su 9:00 am

Udhëheqja e Bashkësisë: Peshkopi Ilir Dodaj

Rruga Vëllazërimi, Durres, Albania  2001

Shërbesa e Adhurimit: Të Dielën 10:00 am

Udhëheqja e Bashkësisë: President i Degës Gersi Karanxha

Elbasan

Rruga Kadri Hoxha 48
Albania