Përparësitë e Zonës së Europës Qendrore

Vepra e Perëndisë për Shpëtimin dhe Ekzaltimin

 

Kur vijmë te Krishti dhe i ndihmojmë të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë, ne marrim pjesë në veprën e Perëndisë për shpëtimin dhe ekzaltimin. […] Vepra e shpëtimit dhe e ekzaltimit përqendrohet mbi katër përgjegjësi të caktuara në mënyrë hyjnore (Manualet dhe Thirrjet 1.2):

Përparësitë e Zonës së Europës Qendrore 2024

'Me lutje kërkoni të dini se si mund të ndihmoni për përmbushjen e qëllimeve të Perëndisë në jetën e njerëzve të cilëve u shërbeni. Perëndia do t’ju drejtojë nëpërmjet nxitjeve të Frymës së Shenjtë. Të punuarit me Zotin në vreshtin e Tij do t’ju sjellë gëzim të madh (shihni te Jakobi [LiM] 5:70–72).' (Manualet dhe Thirrjet 1.4):

=> Për udhëheqësit