Të gjithë ne duhet të mësojmë se si të jemi vetë paqebërës dhe t’i trajtojmë njerëzit rrotull nesh me admirim dhe respekt.
Kur gjejmë kohë për të menduar për të tjerët, veprat tona të vogla dashamirëse mund ta ndryshojnë botën.
Këngëtarja e njohur norvegjeze Sissel interpretoi melodinë popullore suedeze “O store gud” (“Sa i Madh Je Ti”), të përshtatur nga Håkon Iversen me The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square.
Shpëtimtari dha shembullin për ne që ta duam njëri-tjetrin dhe duke e bërë këtë të bëhemi dishepujt e tij.
Ndjekësit e Krishtit thirren që të kërkojnë shpresë te Shpëtimtari dhe t’i sjellin dritë botës.
Bashkohuni me ne për një shërbim adhurimi virtual në rang global me mesazhe të përqendruara te Jezu Krishti, më 2–3 tetor.
Nganjëherë duket sikur fëmijët e dinë më mirë. Ata mund të jenë një shembull për mënyrën se si të gjithë ne duhet t’i tregojmë dashamirësi njëri‑tjetrit.
Elder De Feo and general leaders of the Church participate in a council to discuss the engagement in the Children and Youth program.