Presidenti Nelson tregon disa nga bekimet kyç që vijnë nga Rivendosja e Ungjillit të Jezu Krishtit dhe faktin se sa të domosdoshme janë ato që ne të qëndrojmë pozitivë dhe plot shpresë.
  Një e re nga Islanda tregon një përvojë të fuqishme me lutjen dhe se si ajo ia forcoi besimin në Perëndi.
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te 1 Nefi 17:49, 51
  Kisha e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme furnizojnë me mjete mjekësore mbrojtëse qendrën shëndetësore në Fier
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Alma 32:12–13
  Riorganizimi i Kunjit Tiranë Shqipëri dhe Organizimi i Distriktit të Elbasanit Shqipëri
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Alma 18:16–17
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Alma 14:26–28