Shpëtimtari e përmbush premtimin e Tij që të jetë me dishepujt e Tij, por ne duhet të shohim vazhdimisht tek Ai për të na ndihmuar që ta dallojmë e të kënaqemi në praninë e Tij.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square paraqesin këngën “Përpiqem t’Jem si Jezusi” me muzikë dhe tekst nga Janice Kapp Perry dhe përshtatje nga Barlou Bradfordi.
Zoti na kërkon që të falim për të mirën tonë, por Ai nuk na kërkon ta bëjmë këtë pa ndihmën e Tij. Të gjithëve atyre që janë zemërthyer, të robëruar, të mavijosur, Ai u ofron shërim dhe çlirim.
Pasja e besimit do t’ju lejojë ta shprehni lirisht atë që keni në zemër.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square interpretojnë himnin “Më Pran’ Per’ndi Tek Ti”, me kompozim nga Lowell Mason, tekst nga Sarah F. Adams dhe përshtatje nga Artur Harrisi.
Mund të pyesë dikush. Duke i mbrojtur kulturat e prodhimit nga moti boshnjak, serrat e trefishojnë kohëzgjatjen e periudhës boshnjake për rritjen e bimëve dhe e dyfishojnë rendimentin e bimëve që rriten brenda tyre
Më 8 janar 2023, bashkohuni me të rinj të tjerë në moshë madhore, të moshave 18–30 vjeç, të martuar ose beqarë, në takimin shpirtëror mbarëbotëror me Plakun Xhefri R. Holland, të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve dhe bashkëshorten e tij
Ashtu siç e njohin pilotët e aeroplanëve strukturën e tyre të fushëveprimit, edhe ne kemi nevojë ta kuptojmë strukturën brenda së cilës Perëndia na jep zbulesë vetjake.