Me një pikëpamje pozitive për jetën, mund të shohësh kaq shumë bukuri në botë dhe t’i çmosh marrëdhëniet me njerëzit që i do. Shkruar dhe interpretuar nga Regan Rindlisbacher.
Kur vijnë stuhitë në jetë, ju mund të jeni të patundur dhe plot shpresë kur mbështeteni te besimi në Jezu Krisht. Ai besim do t'ju prijë ta konsideroni përditë mënyrën se si ta ndiqni Atë më mirë.
Fillojeni kërkimin tuaj për lumturinë me të mirën që është tashmë rreth jush. Kur doni të largoheni nga ai që jeni, kujtoni se ndihma është në dispozicion dhe Perëndia nuk do t’ju braktisë kurrë.
Grupi muzikor “Notworthy” këndon “Come Thou Fount of Every Blessing” bazuar në historinë e një vajze, e cila ia mbath nga shtëpia në përpjekje për t’i dhënë kuptim jetës pas vdekjes së babait të saj.
Ne jemi të gjithë të lidhur në familjen e Perëndisë dhe atë njerëzore. Familjet bashkohen kur brezat lidhen në mënyra kuptimplota, kultivojnë marrëdhënie reale e marrin pjesë në shërbim kuptimplotë.
Ndërsa e përqendrojmë jetën te Jezusi, do të udhërrëfehemi për të bërë atë që ka më shumë rëndësi e do të bekohemi me forcë shpirtërore, kënaqësi e gëzim. Cilat janë gjërat që duhet t’i keni në jetë?
Plaku Diter F. Uhtdorf, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, do të flasë në një transmetim të veçantë me titull “Mësimdhënia sipas Mënyrës së Shpëtimtarit”, ditën e diel, më 12 qershor 2022.
Çdo vepër e madhe përbëhet nga hapa të thjeshtë. Në cilën vepër zgjedh të përfshihesh?