Bashkohuni me ne për këtë kremtim muzikor të Shlyerjes dhe Ringjalljes së Krishtit, të interpretuar nga violinistja e shquar Xheni Ouks Bejkëri.
Ndihma për viktimat e tërmetit arrin në tërësi në më shumë se 5 milionë dollarë.
Këtë periudhë Pashke, shijoni një koncert të festiv: SHËLBUESI – NJË KREMTIM I PASHKËS. Bashkohuni me ne teksa përkujtojmë Shlyerjen e Ringjalljen e Shëlbuesit tonë hyjnor. Do të bëhet në prill 2023.
Nëse Jezusi do të qëndronte këtu sot, do të shprehte dashurinë e pafundme për ju. Do t'ju thoshte se mund t'ia dilni, të ktheheni tek Ai, t'i lini pas mëkatet, të ndryshoni që Ai të mund t'ju falë.
Kur jetojmë si pasues të Jezu Krishtit, do të arrijmë ta dallojmë se Ai është në gjitha gjërat që kemi përreth. Jezusi mund të jetë busulla jonë teksa manovrojmë përmes ujërave të trazuara të jetës.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square interpretojnë himnin “Dëgjoni Kombe!” nga Xhorxh F. Ruti dhe përshtatur nga Mak Uilbergu.
Ndërsa e ndjekim shembullin e Jezusit, ne mund të lidhemi me Të dhe të ndihmojmë të kultivojmë një ndjesi dashurie dhe përkatësie në zemrat e të gjithë fëmijëve të Atit tonë.
Motra Ana Boni është anëtarja e parë europiane që thirret për të përfaqësuar Kishën në Komitetin e OJQ ve për Statusin e Grave në Gjenevë