Mund të jetë e thjeshtë t'i marrim si të mirëqena gjërat në jetën tonë. Ne mund të jemi më të lumtur nëse përqendrohemi te vlerësimi i asaj që kemi.
Shijojeni këtë interpretim të himnit “I Stand All Amazed” nga the Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square.
Ne do ta kremtojmë periudhën e Pashkës me oratorion madhështore “Mesia” të Handelit, të paraqitur nga The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square me një transmetim të veçantë të dielën e Pashkës, më 4 prill 2021 në orën 11:00.
3 - 4 Prillit, 2021
Shikoni, dëgjoni dhe mësoni duke e ndjekur një profet të gjallë në këtë Konferencë të Përgjithshme.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, Bells on Temple Square dhe Gabriel Trumpet Ensemble interpretojnë himnin “Ai Ësht’ Ngritur”, nga Joahim Neander dhe përshtatur nga Mek Uilbergu.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, Bells on Temple Square dhe Gabriel Trumpet Ensemble interpretojnë himnin tradicional “Zoti Krisht Ësht’ Ngritur Sot”, nga Mek Uilbergu.