Kur lindi Jezu Krishti, engjëjt shpallën: “Paqe mbi tokë, mirëdashje njerëzve”. Këtë dhjetor, premtimi mbetet po ai. Ndërsa u shërbejmë të tjerëve sipas mënyrës që shërbeu Jezusi, ne mund ta përfundojmë vitin 2020 me një frymë shprese. Përdoreni këtë kalendar për frymëzim teksa e përdorni çdo ditë si një mundësi të re që të merrni pjesë në nismën #NdriçojeBotën
Kristina B. Franko shpjegon se si e bekon gjithkënd bërja e sakrificave për t’i shërbyer Zotit dhe bashkëqenieve tona.
Presidenti Nelson na nxit ta përqafojmë “gjendjen e re normale” duke u kthyer drejt Atit Qiellor, Jezu Krishtit dhe Frymës së Shenjtë.
Rasëll M. Nelsoni, president i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme lutet me mirënjohje dhe fton edhe botën të lutet e t’i përdorë mediat shoqërore si një ditar mirënjohjeje.
Rasëll M. Nelsoni, udhëheqësi i një besimi fetar mbarëbotëror dhe presidenti i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, ka një mesazh të ri shprese, shërimi dhe uniteti për të na ndihmuar që të dalim jashtë nga thellësitë e virusit COVID 19 dhe të zhdukim plagë të tjera të tilla si urrejtja dhe mungesa e qytetarisë.
Zbuloni se çfarë përgjigjesh japin Libri i Mormonit, profeti i gjallë dhe njerëzit rreth baraspeshimit të familjes dhe karrierës
Tom Kingu, ish-sipërmarrës, shpjegon se si gjeti baraspeshim midis familjes dhe karrierës së vet dhe se si Libri i Mormonit e ndihmoi atë për ta bërë këtë.
Rasëll M. Nelsoni, profet dhe president i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, do t’i japë një mesazh filmik botës më 20 nëntor 2020, në orën 19:00 .