Ne mund t’i dallojmë bekimet tona dhe të jemi mirënjohës në çdo moshë në jetën tonë, pavarësisht nga rrethanat tona.
Ndonjëherë mund të jetë shumë e lehtë që t’i marrim për të mirëqenë pjesëtarët e familjes sonë, sidomos nënat tona.
Të kujtuarit e dhënësit mund të na ndihmojë ta vlerësojmë gjithçka që kemi marrë në jetë.
Profeti e lavdëron atë si një burrë të kthimit në besim, zotimit dhe përkushtimit
Henri B. Ajring përshkruan mënyrën se si shprehjet e mirënjohjes mund të na ndihmojnë t’i kujtojmë më shumë bekimet që kemi tashmë.
Dita Botërore e Ushqimit shënoi përvjetorin e themelimit të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara.
Të martën, më 3 tetor 2023, në Stamboll, Plaku Piter dhe Motra Karla Hjubër, u nderuan në emër të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për kontributet e tyre në përpjekjet për ndihmën nga tërmeti në Turqi.
Ndonjëherë është mirë të ndalesh, ta ngresh shikimin lart dhe të kujtosh gjithçka për të cilën mund të jesh mirënjohës.