The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square interpretojnë këngën “What a Wonderful World” nga Xhorxh Dejvid Uaisi dhe Bob Tila, dhe të përshtatur nga Mak Uilbergu.
Shpëtimtari dha shembullin për ne që ta duam njëri-tjetrin dhe duke e bërë këtë të bëhemi dishepujt e tij.
Nganjëherë duket sikur fëmijët e dinë më mirë. Ata mund të jenë një shembull për mënyrën se si të gjithë ne duhet t’i tregojmë dashamirësi njëri‑tjetrit.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square interpretojnë muzikën shpirtërore afrikano‑amerikane “He’s Got the Whole World in His Hands”, të përshtatur nga Mak Uilbergu.
Mund të jetë e lehtë ta marrësh madhështinë e krijimit si të mirëqenë dhe të harrosh origjinën e tij hyjnore.
Ndonjëherë mund të jetë shumë e lehtë që t’i marrim për të mirëqenë pjesëtarët e familjes sonë, sidomos nënat tona.
Ndrin dashuri’ e Tij. Pra t’gjith’ së bashku do të qëndrojm’, syt’ drejt qiellit do drejtojm’. Me dashuri dhe besim do t’nisemi.
Ne mund t’i dallojmë bekimet tona dhe të jemi mirënjohës në çdo moshë në jetën tonë, pavarësisht nga rrethanat tona.