The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square paraqitin “Korin Aleluja” nga vepra “Mesia”, kompozuar nga Xhorxh Frederik Hendel.
Mishel D. Krejgu na nxit që të përpiqemi, nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë, që të kemi ‘sy për të parë’ veten dhe të tjerët ashtu siç bën Krishti.
Nil L. Anderseni na nxit që të flasim më shumë për Krishtin në jetën tonë të përditshme dhe me miqtë tanë.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square interpretojnë himnin “Eni Shenjtor’”, përshtatur nga Mek Uilbergu.
Diter F. Uhtdorfi na nxit që ta mobilizojmë besimin tonë gjatë kohëve të vështira dhe të mbajmë mend se Perëndia do të bëjë diçka të paimagjinueshme për ne.
Presidenti Nelson shpjegon se ne duhet ta lejojmë Perëndinë të triumfojë dhe se duhet të marrim pjesë në mbledhjen e Izraelit.
Ronald A. Rasbandi na nxit ne të gjithëve që ta ndjekim shembullin e Shpëtimtarit dhe ta duam njëri-tjetrin.
Si mund të arrini më shumë për veten, për paraardhësit tuaj dhe për të tjerët nëpërmjet ndjekjes së Planit të Zonës së Europës?