Drejtojuni të Vetmit, i Cili mund të sigurojë rimbushje, rifillim dhe ripërtëritje [shpirtërore]. Kremtojeni Jezu Krishtin, merrni forcë dhe ngushëllim nëpërmjet muzikës dhe mesazheve të frymëzuara.
Mblidhuni së bashku me njerëz nga mbarë bota për t’i ardhur më pranë Perëndisë.
Bashkohuni me këtë mbledhje mbarëbotërore mësimi dhe besimi për të marrë udhërrëfim vetjak.
Fondet do të sigurojnë ushqime dhe përkrahje shumë të rëndësishme për raste urgjence për 1,6 milionë njerëz në nëntë kombe
Ejani e përjetoni konferencën e përgjithshme, një mbledhje globale besimi. Merrni frymëzim nga mesazhet e shpresës, paqes e dashurisë.
Pavarësisht se jetojmë në një botë gjithmonë në ndryshim, dashuria dhe udhërrëfimi i Perëndisë janë gjithmonë aty për ne.
Zbulojini faktet e Rivendosjes së Kishës së Jezu Krishtit, që ju çojnë të bëni pyetjen: “Si mundet të mos jetë e vërtetë?”
Zbuloni faktet që e bëjnë Librin e Mormonit një libër kaq të mrekullueshëm të shkrimit të shenjtë, duke ju çuar të bëni pyetjen: “Si mundet që ai të mos jetë i vërtetë”?