Plaku Dejll G. Renland dhe Plaku Uilliam K. Xhekson do të trajtojnë tema të ‘ndërtimit të urave të dhembshurisë njerëzore’ për shëndetin dhe mirëqenien
Ne mund t’i dallojmë bekimet tona dhe të jemi mirënjohës në çdo moshë në jetën tonë, pavarësisht nga rrethanat tona.
Ndonjëherë mund të jetë shumë e lehtë që t’i marrim për të mirëqenë pjesëtarët e familjes sonë, sidomos nënat tona.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square interpretojnë këngën “If the Savior Stood Beside Me” [“Në Prani të Shpëtimtarit”], nga Selli DeFordi dhe përshtatur nga Sem Kardoni.
Të kujtuarit e dhënësit mund të na ndihmojë ta vlerësojmë gjithçka që kemi marrë në jetë.
Shfaqja e mirënjohjes dhe lumturisë ndaj njerëzve që takojmë, mund të ketë një ndikim pozitiv tek ata dhe te ne.
Duke hyrë në fuqi më 1 gusht 2021, Plaku Masimo De Feo do të marrë shërbimin e tij si Presidenti i ri i Zonës së Europës të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
The Tabernacle Choir at Temple Square këndon “Ati Im Qiellor më Do”.