Misionaret u mësojnë të rejave si të publikojnë në mediat shoqërore mesazhe lartësuese dhe orientim ungjillor.
Misionarët në Norvegji shqyrtojnë mënyra për të punuar me sukses me anëtarët vendorë të kishës nëpërmjet mjeteve për konferencë në internet.
Libri i Mormonit dëshmon për Krishtin, Shlyerjen e Tij dhe se çfarë do të thotë kjo për secilin prej nesh.
Plaku Andersen na fton t'i kujtojmë përvojat e thella shpirtërore që kemi në përditshmërinë tonë.
“Përtërijeni zotimin ndaj Krishtit gjatë kohës së rrëmujës në mbarë botën”, nxit Presidenti Nelson në Konferencën e Përgjithshme. Ai keshillon të dënojnë racizmin dhe bëjnë thirrje për qytetari në jetën publike.
Presidenti Ballard na sjell ndër mend thirrjen e Jozef Smithit për veprim që të 'vazhdojmë në një kauzë kaq të madhe'.
3 - 4 Tetor, 2020
Shikoni, dëgjoni dhe mësoni duke e ndjekur një profet të gjallë në këtë Konferencë të Përgjithshme.