Presidenti Nelson u kërkon njerëzve ta “përhapi[n] dashurinë e Jezu Krishtit”, duke ia zgjatur dorën e ndihmës një personi në nevojë
Një gamë e gjerë mundësish për misionarët në moshë është në dispozicion.
5 qershori shënon Ditën Botërore të Mjedisit, një nismë mbarëbotërore që ka për synim të kultivojë dialogun ekologjik dhe zgjidhjen e problemeve. Në fe të ndryshme, natyra ka një rëndësi të madhe, duke shërbyer shpesh si një emblemë e shenjtë besimi.
Të dielën, më 9 qershor nga ora 18:00 deri në 19:30 CEST (Ora Verore e Europës Qendrore) Presidenca e Zonës së Europës Qendrore do të mbajë një takim të veçantë shpirtëror për mbarë zonën për të gjithë anëtarët e Kishës së moshës 50 vjeç e lart.
Çdo javë neve na jepet mundësia të reflektojmë për besëlidhjet që kemi bërë me Perëndinë. Kur e marrim me denjësi sakramentin, ne rizotohemi dhe përpiqemi fort që ta kujtojmë gjithmonë Jezu Krishtin dhe ta marrim mbi vete emrin e Tij.
Rrjet me përqendrim të krishterë për kujdestarinë e përkohshme për fëmijët
Kisha ka botuar një paraqitje artistike të tempullit të Budapestit
The First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints has announced the 2024–2025 area leadership assignments. The changes shown below affect area presidencies and the Presidency of the Seventy and will become effective on August 1, 2024.