Për të ndihmuar për t’u përgatitur për këtë ngjarje shpirtërore, Kisha do të nxjerrë 8 materiale të shkurtra filmike me sugjerime në ditët që i paraprijnë Konferencës së Përgjithshme.
Një shofer kamioni boshnjak krahason udhërrëfimin nga hartat dhe GPS-ja [SGP-ja] për të cilin ka nevojë si shofer, me udhërrëfimin që na nevojitet nga Ati Qiellor për t’u orientuar në rrugët e jetës.
Një atë e kupton se sa e rëndësishme është të kalojë kohë me të birin kur djali i vogël i ofron të blejë pak nga koha e tij.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square interpretojnë “Lavdi Burrit”. Ndiqni paralelisht një sesion regjistrimi dhe shihni veprat e artit dhe peizazhet e bukura historike.
Si ju, gratë e Presidencës së Përgjithshme dhe Bordit të Shoqatës së Ndihmës kanë përjetuar uljet e ngritjet e vdekshmërisë. Pavarësisht gjithçkaje, ne të gjitha mund të gjejmë gëzim te Jezu Krishti.
Zoti na nxit të lëmë mënjanë aq sa mundemi për të na ndihmuar të përgatitemi për çfarëdo vështirësie me të cilën mund të përballemi në të ardhmen.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square dhe Aleksandria Sharpi interpretojnë “Me Mua Rri” të kompozuar nga Uilliam H. Monku dhe të përshtatur nga Shire Telfordi.
Pas përmbytjeve të shumta në pjesë të Gjermanisë, Belgjikës dhe Hollandës, Luksemburgut dhe Zvicrës, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve te Mëvonshme vazhdon të jetë e përfshirë aktivisht në përpjekjet për ndihmë, nëpërmjet bashkësive vendore, organizatave ndihmëse dhe autoriteteve qeveritare.