Mësoni se si mund ta përhapni ungjillin në internet duke i ftuar njerëzit të përjetojnë mirësinë dhe bekimet e Ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit.
Përhapja e ungjillit në internet mund t’i bekojë të tjerët dhe t’i ndihmojë të gjejnë përgjigje për pyetjet. Mësoni si ta përhapni përmbajtjen e t’i lartësoni të tjerët përmes mediave shoqërore.
Orkestra dhe burrat e The Tabernacle Choir at Temple Square paraqitin përshtatjen nga Mak Uilbergu të himnit “Thirrur t’i Shërbejm’” kompozuar nga Adam Geibel.
Përhapja e ungjillit në internet mund të na ndihmojë të shfaqim dashurinë që Krishti dhe Ati Qiellor kanë për ne. Mësoni si të publikoni përmbajtje lartësuese e pozitive për të ndihmuar të tjerët.
Presidenti Nelson na tregon se si ne mund ta përdorim përhapjen e ungjillit në internet për t’u dalluar nga të tjerët dhe për të qenë një dritë për botën.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square paraqitin përshtatjen e Mak Uilbergut të himnit “Un’ Besoj në Krisht”, kompozuar nga Xhon Longhërst me tekst të Brus R. Mek‑Konkit.
Fillojeni tani procesin për t’u bërë “të rekomanduar te Zoti” që Shpirti i Tij të jetë me bollëk në ju.
Shpëtimtari na fton ta kërkojmë Atë në çdo mendim, ta ndjekim Atë me gjithë zemër dhe të durojmë deri në fund.