The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square paraqitin përshtatjen e Mak Uilbergut të himnit “Un’ Besoj në Krisht”, kompozuar nga Xhon Longhërst me tekst të Brus R. Mek‑Konkit.
Ne mund të shërbejmë si Shpëtimtari kur i harrojmë problemet vetjake dhe u drejtohemi e u japim shërbesë të tjerëve.
Dashamirësia mund të shërojë plagët që mund të shkaktohen nga keqkuptimet apo edhe veprimet lënduese.
Pjesëtarët e ‘Brezit të Ri’ nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u përgjigjën “po!” më 11 shtator 2021 duke u shërbyer fqinjëve të tyre në mënyra të mëdha e të vogla.
Anembanë Europës, të reja dhe të rinj po flasin gjuhë [të huaja] që kurrë nuk e përfytyruan se do t’i mësonin apo mund t’i mësonin.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square interpretojnë himnin 'Doni Njëri‑Tjetrin' nga Friman Ljuisi dhe përshtatur nga Mek Uilbergu.
Të gjithë ne duhet të mësojmë se si të jemi vetë paqebërës dhe t’i trajtojmë njerëzit rrotull nesh me admirim dhe respekt.
Kur gjejmë kohë për të menduar për të tjerët, veprat tona të vogla dashamirëse mund ta ndryshojnë botën.