Të gjitha ngjarjet

    Merrni pjesë në mbledhjet e Konferencës së kunjit Tiranë, Shqipëri - 14 dhe 15 Mars 2020 Klikoni për orarët e mbledhjeve dhe takimeve. Ju mirëpresim.
    Ne i ftojmë të gjithë anëtarët e Kishës që të marrin pjesë në Konferencën e Përgjithshme vjetore të 190‑të.
    Të rinjtë janë të ftuar për të marrë pjesë në FSY 2021.