Të gjitha ngjarjet

Bashkohuni me ne për një shërbim adhurimi virtual në rang global me mesazhe të përqendruara te Jezu Krishti, më 2–3 tetor.