Udhëheqja e Zonës së Europës Qendrore


Presidenca e ZonësTë shtatëdhjetë zonalKëshilluese Zonale për OrganizatatDrejtori për Çështjet Materiale