Ndriçoje Botën – Një e nga Një

Maria dhe foshnja Jezus