Artikujt e Lajmeve Vendore

Anetarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme shpërndajnë ndihma për banorët e zonave të prekura nga tërmeti.
Anetarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme Përgatitin Pako Higjenike për të Prekurit nga Tërmeti.
Autoritete të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme patën një takim të rëndësishëm me prefektin e Durrësit për të diskutuar situatën pas tërmetit.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme kujdeset për plotësimin e nevojave të familjeve të prekura nga tërmeti.
Të rinjtë nga Shqipëria marrin thirrjen e tyre për Mision
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhuron kohë dhe para për përpjekje humanitare
Udhëheqësit Vendorë të Kishës Bashkohen në një Projekt të Qëndrueshëm Blektoral
Udhëzimet e përditësuara për përmbajtjen e dorëzimeve dhe për pikat ku duhet të vihet theksi, u japin anëtarëve ide të mëtejshme për temat e ungjillit në të cilat duhet të përqendrohen teksa e përgatitin dhe e dorëzojnë muzikën përpara afatit përfundimtar për dorëzimet, që mbaron më 1 korrik 2019.
Tempulli i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Romë, Itali është trajtuar gjerësisht në media ndërkombëtare dhe vendore.
Mesazh i Presidencës së Parë për Pashkën – Prill 2019
Presidenca e Parë jep udhëzime mbi disa tema të rëndësishme nga Konferenca e Përgjithshme për Udhëheqjen
Presidenti Dallin H. Ouks, njoftoi thirrjen e Autoriteteve të Përgjithshëm në konferencën e përgjithshme të prillit 2019.