Artikujt e Lajmeve Vendore

Plaku Kristoferson, Peshkopi Kosé dhe Administratorja e Kishës për Qëndrueshmërinë flasin në një ngjarje katërditore.
Vitin e kaluar World Food Programme [Programi Botëror i Ushqimit] ka ndihmuar 1,6 milionë njerëz në nëntë shtete me ushqime jetëshpëtuese.
Koncerti është një nga karakteristikat kryesore të nismës “Ndriçoje Botën” të këtij viti
Festimi përfshinte deklarime nga udhëheqësit e kishës, muzikë të bukur dhe video, që theksonin dëshmitë e anëtarëve, që u bashkuan gjatë 30 viteve të fundit.
Ndriçoje Botën është një nismë mbarëbotërore për të përhapur dritën e Jezu Krishtit ndaj gjithë njerëzimit, pavarësisht nga vendndodhja ose gjuha.
Plaku Patrik Kirën është anëtari më i ri i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit kanë shijuar nga ai lloj gëzimi dhe në përputhje me këtë arsye, gatishmëria për ta ndarë atë gëzim me të tjerët është prezente.
Pjesëmarrja ka qenë e larmishme, duke bërë bashkë të rinj nga qytete dhe mosha të ndryshme, por pa dyshim kjo nuk e ka ndalur frymën e unitetit.
Në kuadër të 30 vjetorit të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Shqipëri, anëtarët janë mbledhur për të filluar festimet.
Dita Botërore e Ushqimit shënoi përvjetorin e themelimit të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara.
Ngjarja e parë e vlerësimit të partnerëve, e zhvilluar më 2 nëntor 2023 në Tiranë, Shqipëri