Artikujt e Lajmeve Vendore

Të dielën, më datë 20 mars 2022, në orën 19:30, Motra Reina I. Aburto, Këshilltare e Dytë në Presidencën e Përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës, dhe Motra Mishel D. Krejg, Këshilltare e Parë në Presidencën e Përgjithshme të Të Rejave, do të flasin në një takim shpirtëror në të cilin do të kryesojë Plaku Erik W. Kopishke, i Presidencës së Zonës së Europës.
Gratë Udhëheqëse Reflektojnë për Shërbesën e tyre
Udhëheqësit e Kishës kërkojnë me lutje që “paqja të mbizotërojë mes kombeve dhe brenda zemrave tona”.
Artikulli i dytë i serisë “Çastet Kulmore dhe Mrekullitë: Trashëgimia e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Europë”
Dokumentimi i parë i plotë fotografik i asaj që ka mbetur nga dorëshkrimi origjinal
Artikulli i parë i serisë “Çastet Kulmore dhe Mrekullitë: Trashëgimia e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Europë”
Përkthyesit në vend i zgjerojnë mundësitë për të vizituar vende të largëta
Një Pamflet i Ri Nxit Mirëkuptimin Mes Myslimanëve dhe Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
Protokollet e sigurisë dhe kapaciteti i kufizuar ndihmojnë që ordinancat e tempullit të jenë në dispozicion ndërsa shfaqet varianti Omikron
Të premten, më 14 janar 2022, Plaku Masimo De Feo, President i Zonës së Europës të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, iu bashkua disa përfaqësuesve të lartë europianë nga fe të ndryshme, përfshirë atyre të besimit të krishterë, mysliman, budist dhe hebre, si edhe organizatave humaniste dhe jokonfesionale.
Të dielën, më 23 janar 2022, do të transmetohet një Takim i veçantë Shpirtëror për Anëtarët e Zonës së Europës me Presidentin Rasëll M. Nelson dhe Plakun Dejvid A. Bednar dhe bashkëshortet e tyre, si dhe Plakun Masimo De Feo, nga ora 18:00 deri në 19:30 (Ora e Europës Qendrore).
Ai thotë që njerëzit e besimit fetar duhet të bashkohen që të “ndihmojnë, veprojnë si një strehë e shenjtë dhe ta shpallin lirinë fetare anembanë botës”.