Artikujt e Lajmeve Vendore

Ngjarja që do të zhvillohet më 13 qershor 2021, është për personat në moshë madhore beqarë, nga 31 vjeç e lart
Ndonëse pandemia i prishi planet për koncertet e zakonshme drejtpërsëdrejti, grupet e organizatës BYU Performing Arts u bënë krijues dhe zhvilluan një seri njëjavëshe me koncerte, seminare praktike dhe takime shpirtërore virtuale pa pagesë nga data 28 prill deri më 4 maj 2021
5 qershori shënon Ditën Botërore për Mjedisin. Organizatat joqeveritare, aktivistët dhe udhëheqësit politikë flasin mbi ndotjen, humbjen e larmisë bimore dhe ndryshimin e përshpejtuar të klimës
Dita Botërore e Biçikletës, që festohet çdo vit më 3 qershor, ka për qëllim të shijohet nga njerëzit e të gjitha niveleve shoqërore.
ThjeshtShërbe është një faqe interneti dhe program që u fillua nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për t’i lidhur ata njerëz që dëshirojnë të ndihmojnë me mundësi për shërbim
Duke hyrë në fuqi më 1 gusht 2021, Plaku Masimo De Feo do të marrë shërbimin e tij si Presidenti i ri i Zonës së Europës të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
Ketë vit, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme po i fton të gjithë që të kremtojnë Pashkën me pjesën muzikore Mesia të Hendelit
Në këtë periudhë Pashke, ne e përkujtojmë me mirënjohje Ringjalljen e Zotit dhe Shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit.
Dy herë në vit, anëtarët dhe miqtë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme mblidhen së bashku për të dëgjuar mesazhe frymëzimi dhe udhërrëfimi nga një profet i kohës së sotme dhe udhëheqës të tjerë të Kishës gjatë konferencës së përgjithshme.
Një pozicion i ri i shtuar te struktura organizative e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Europë u bën thirrje grave që të këshillojnë drejtuesit e bashkësive dhe të marrin pjesë në këshillat e udhëheqjes.
Mark W. Hofmani ishte një tregtar dokumentesh të rralla dhe falsifikues i aftë që shfrytëzoi interesin publik për historinë e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme dhe të Amerikës duke shitur dokumente historike autentike, të ndryshuara dhe të falsifikuara në fillim të viteve 1980.