Artikujt e Lajmeve Vendore

Presidenca e Parë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka thirrur udhëheqës të rinj misionesh për 12 misione në Europë.
Në gusht të vitit 2023, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme njoftoi ofertën për abonim pa pagesë për variantin e shtypur në letër të tri revistave të saj: “Liahona” (për të rriturit), “Për Forcën e Rinisë” (për moshat 12 deri në 18 vjeç) dhe “Miku” (për fëmijët).
Shtëpia e Zotit e njoftuar në vitin 2022, do t’i ndihmojë shenjtorët vendës ta rritin “hovin shpirtëror” të tyre.
Vendndodhja e tempullit u njoftua në janar të vitit 2023.
Plaku Kristoferson, Peshkopi Kosé dhe Administratorja e Kishës për Qëndrueshmërinë flasin në një ngjarje katërditore.
Vitin e kaluar World Food Programme [Programi Botëror i Ushqimit] ka ndihmuar 1,6 milionë njerëz në nëntë shtete me ushqime jetëshpëtuese.
Koncerti është një nga karakteristikat kryesore të nismës “Ndriçoje Botën” të këtij viti
Festimi përfshinte deklarime nga udhëheqësit e kishës, muzikë të bukur dhe video, që theksonin dëshmitë e anëtarëve, që u bashkuan gjatë 30 viteve të fundit.
Ndriçoje Botën është një nismë mbarëbotërore për të përhapur dritën e Jezu Krishtit ndaj gjithë njerëzimit, pavarësisht nga vendndodhja ose gjuha.
Plaku Patrik Kirën është anëtari më i ri i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit kanë shijuar nga ai lloj gëzimi dhe në përputhje me këtë arsye, gatishmëria për ta ndarë atë gëzim me të tjerët është prezente.
Pjesëmarrja ka qenë e larmishme, duke bërë bashkë të rinj nga qytete dhe mosha të ndryshme, por pa dyshim kjo nuk e ka ndalur frymën e unitetit.