E Shtunë, 6 Prill – E Diel, 7 Prill, 2024

Shikoni Konferencën e Përgjithshme të Prillit 2024

Të gjithë janë të mirëpritur dhe të ftuar të dëgjojnë mesazhe rreth shpresës, paqes dhe jetës së përjetshme, të bëra të mundura për shkak të Jezu Krishtit, gjatë transmetimit vjetor të konferencës së përgjithshme. Bashkohuni me ne për një shërbim adhurimi global, virtual.

One by One

Sesionet transmetohen nga Qendra e Konferencave në Solt‑Lejk‑Siti, më 6‑7 prill. Emrat e sesioneve iu referohen orareve vendore të sesioneve në Jutë. Duke marrë parasysh zonat orare, sesionet e konferencës do të jenë në dispozicion në Shqipëri në oraret si më poshtë:

  • Sesioni i Paradites të së Shtunës: 18:00 CET
  • Sesioni i Pasdites të së Shtunës: 22:00 CET
  • Sesioni i Mbrëmjes të së Shtunës: E diel, 02:00 CET
  • Sesioni i Paradites të së Dielës: 18:00 CET
  • Sesioni i Pasdites të së Dielës: 22:00 CET

Shikojeni me dublim në shqip