Vizitoni Shtëpinë e Perëndisë

Qëndra e Vizitorëve

Vizitë Virtuale në Tempullin e Romës

Pas një kohe të gjatë Tempulli i Romës hap dyert e saj për të gjithë njerëzit nëpërmjet një vizite virtuale të shoqëruar me ciceron në qendrën e vizitorëve.

Gjate kësaj kohe një vizitë në tempull është koha më e bukur që ne mund të kalojmë. Gjithashtu kjo është koha më e volitshme për të ftuar familjarë dhe miq të jenë të pranishëm nëpërmjet kësaj vizite virtuale në qendrën e vizitorëve.

Përgjatë kësaj kohe lutuni dhe kërkojini Atit t’ju frymëzoj me emrat e miqve dhe familjarëve që ju mund të ftoni në këtë vizitë virtuale të tempullit. Lutuni gjithashtu që teksa ata janë të pranishëm, zemrat e tyre të mbushen me shpirtin e perëndisë dhe të mund të ndjenë gëzimin që vjen nëpërmjet tempullit dhe ungjillit.

Shënoni në kalendarët tuaj këtë ditë në mënyrë që të jeni të pranishëm në këtë mundësi të pashoqe në lartësimin tonë dhe ecjen përpara në “Një Gjendje e Re Normale”.


Dita dhe Ora:

08 Mars 2021 / 19:00-20:00

14 Mars 2021 / 18:30-19:30

15 Mars 2021 / 19:00-20:00


Si mund të jeni pjesëmarrës?

Duke shtypur mbi hallkën lidhëse 15 Minuta përpara se të fillojë vizita: Akoma nuk është Gati


Si mund të ftoj të tjerët të marrin pjesë?

Mjafton tu dërgoni atyre hallkën lidhëse të mësipërme sëbashku me një dëshmi personale në lidhje me Tempullin.


*Nëse keni nevojë për më shumë ndihmë apo informacion kontaktoni me motrat ose vëllezërit tuaj shërbestarë dhe ata janë të lumtur t’ju ndihmojnë.

Rome_Temple_Exterior_Detail
TempiodiRoma_Battistero
TempiodiRoma_ScalonePrincipale
TempiodiRoma_SalaOrdinanze
TempiodiRoma_SalaCeleste
TempiodiRoma_SaladelleSpose
TempiodiRoma_SalaSuggellamenti