Pashkë 2020

    Urimi i Pashkës nga Presidenti i Kunjit dhe Bashkëshortja e Tij

    Presidenti i Kunjit Tiranë Shqipëri, Medlir Mema dhe Bashkëshortja e tij, Aubrie Mema ndajnë një mesazh urimi me rastin e Pashkës.