Transmetimi i Parë Veror për Brezin e Ri në Europë 

Transmetimi i Dytë Veror për Brezin e Ri në Europë

Transmetimi i Tretë Veror për Brezin e Ri në Europë