Frankfurt‑mbi‑Majn, Gjermani

Të gjitha burimet e Kishës për jetesë më të mirë tani në një kënd të vetëm interneti për Europën

Një grup i gjerë burimesh për Mirëqenien dhe Mbështetjen te Vetja i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, në dispozicion për 40 vende të Europës, tani mund të gjendet në një kënd të vetëm interneti:

www.LifeHelpEurope.org

Gjetja e të gjitha burimeve të Kishës për Mirëqenien dhe Mbështetjen te Vetja në një faqe të vetme interneti, për veçse pak sekonda.
Gjetja e të gjitha burimeve të Kishës për Mirëqenien dhe Mbështetjen te Vetja në një faqe të vetme interneti, për veçse pak sekonda.

Nga kjo faqe e vendmbërritjes, anëtarët e Kishës dhe miqtë mund të kenë qasje me një klikim të vetëm te burimet e Kishës në gjuhët e tyre amtare dhe të gjejnë informacione dhe trajnime mbi arsimin, zhvillimin e karrierës, shëndetin mendor dhe emocional, shërbimin humanitar, fillimin e një biznesi, planifikimin e jetës, përgatitjen për urgjencat dhe shumë më tepër. 

Përse nevojitet një kënd i vetëm interneti për të gjitha këto burime?  “Kjo e thjeshton procesin që më parë ishte i vështirë, të gjetjes së tyre”, – thotë Ithër Simonçini, Përgjegjësi Zonal i Kishës për Veprimet në Terren për Mirëqenien dhe Mbështetjen te Vetja për Italinë, Adriatikun e Veriut dhe Euroazinë.

“Kisha”, – thotë ai, “i ka zhvilluar dhe përmirësuar këto burime përgjatë dekadave.  Shumë prej tyre u zhvilluan të pavarura nga njëra-tjetra, nga sektorë të ndryshëm të Kishës. Gjenden në shumë kënde interneti.  Po t’i shtojmë gjithë kësaj vendet dhe gjuhët e shumta të Europës, gjetja e burimit të saktë që i nevojitet një personi në gjuhën e vet, mund të jetë e ndërlikuar dhe e bezdisshme.”  “Sapo i trajnuam (njerëzit) se si t’i gjenin ato, ata nuk i mbajtën mend”, shprehet duke buzëqeshur Simonçini.

Disa nga burimet në dispozicion në çdo hallkë lidhëse të vendit në www.LifeHelpEurope.org.
Disa nga burimet në dispozicion në çdo hallkë lidhëse të vendit në www.LifeHelpEurope.org.

Mëvonshme tani po e përhap informacionin në faqen www.LifeHelpEurope.org.  “Ne i po trajnojmë udhëheqësit tanë, përfshihet si nënshkrim në mesazhet tona elektronike dhe si një kod QR në kartëvizita, por prapëseprapë duhet të bëjmë më shumë”, – thotë Simonçini me entuziazëm.

Parulla “Ndihmë për Jetën” është një term që përdoret nga Kisha për të përfshirë të gjitha përfitimet që ofrojnë burimet e saj të Mirëqenies dhe Mbështetjes te Vetja.  Simonçini vëren: “Kështu që adresa e faqes së internetit është gjetja e përsosur”.