Muzika

Ne do ta kremtojmë periudhën e Pashkës me oratorion madhështore “Mesia” të Handelit, të paraqitur nga The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square me një transmetim të veçantë të dielën e Pashkës, më 4 prill 2021 në orën 11:00.