.Mbështetja te Vetja – Arsimimi.

Montse qe në gjendje ta ndryshonte krejtësisht jetën e saj shpirtërisht dhe profesionalisht, pasi mori pjesë në kursin Arsimim për Punë më të Mirë.
Kur Klaudia u zhvendos për në Portugali nga vendi i saj i lindjes, Brazili, e gjeti të pamundur ta vazhdonte karrierën e saj si mësuese historie. Shihni se si nisma e mbështetjes te vetja e ndihmoi atë të zbulonte një shteg të ri.
Kur Marloni u kthye në shtëpi pas misionit, peshkopi i tij e ndjeu fuqishëm që atij i nevojitej më tepër përkrahje materiale dhe drejtim shpirtëror që të mbetej i fortë në ungjill.