Konferenca e Përgjithshme

Të gjithë janë të mirëpritur dhe të ftuar të dëgjojnë mesazhe rreth shpresës, paqes dhe jetës së përjetshme, të bëra të mundura për shkak të Jezu Krishtit, gjatë transmetimit vjetor të konferencës së përgjithshme. Bashkohuni me ne për një shërbim adhurimi global, virtual.
Njoftohen 15 tempuj të rinj, njëri prej tyre në Edinburg të Skocisë
Konferenca e përgjithshme është një grumbullim mbarëbotëror i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.