Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Tom Atle Herland i Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Mark Gillmor, I Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Saulo G. Franko, I Shtatëdhjetë Zonal
Mesazhi i Udhëheqjes Zonale Mars 2019 nga Plaku Helmut D. Uondra I Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale - Besimi në Zotin Jezu Krisht ka rëndësi qendrore në jetën tonë.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Torben Engbjerg, i Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku K. Roi Tanikllif i Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Karl D. Hirst, I Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Alan T. Filips, I Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Volfgang Pilz, i Shtatëdhjetë Zonal
Një nga mjetet që kemi në Kishë për të forcuar, për të bashkuar, për të bërë plane, për të vënë synime, për t’u lutur, për t’u dhënë përgjigje pyetjeve doktrinore dhe për të kaluar një kohë të gëzueshme, është mbrëmja familjare, ku ne mund ta tregojmë shembullin e Jezu Krishtit.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Pol V. Xhonson – President i Zonës së Europës