Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

Përparësitë e zonës përcaktojnë mënyrën se si kunjet dhe misionet kontribuojnë ndaj përparësive të zbuluara Profetëve dhe Apostujve
Fuqia e Shpirtit të Shenjtë na ndihmon të dallojmë nxitjet e Perëndisë dhe domethënien e duhur të ngjarjeve që na ndodhin, ose na ndihmon të marrim vendime.
Ajo, që u duk e rëndësishme, tashmë nuk ka më rëndësi dhe ajo, që kishte qenë e padukshme, tashmë shkëlqen.
Nëpërmjet zbulesës vetjake, ju mund të merrni vetë dëshminë tuaj.
Kur jemi vërtet të kthyer në besim, ne me të shpejtë e lëmë veten tonë që të bëjë vullnetin e Atit tonë Qiellor.
Mirënjohja nuk është vetëm çelësi i gëzimit vetjak. Ajo gjithashtu na jep shtysë të jemi një bekim për të tjerët dhe ta ndryshojmë botën për mirë.
Ne mund ta bëjmë ditën e Shabatit një kënaqësi duke u dhënë shërbim të tjerëve, veçanërisht atyre që nuk ndihen mirë apo atyre që janë të vetmuar ose në nevojë.
Unë me të vërtetë besoj se Zoti i do njerëzit mirënjohës dhe ne do të jemi edhe më të bekuar me atë që na nevojitet, ngaqë ne jemi mirënjohës.
Punofshim me zell që të përgatitemi, të ushtrohemi dhe ta ushqejmë shpirtin tonë sikurse bëjmë me trupin tonë
Kur përgatitemi me mirënjohje dhe e presim me gëzim duke ia kushtëzuar zemrën tonë Zotit për ta marrë e vulosur atë në oborret e Tij lart, koha e konferencave të përgjithshme mund të bëhet një nga më të mrekullueshmet e vitit
Ju ftoj ta dokumentoni dorën e Zotit në jetën tuaj, duke e nisur në retrospektivë që nga koha më e largët që ju kujtohet
“Ndërtimi dhe mirëmbajtja e tempujve mund të mos ta ndryshojnë jetën tuaj por kalimi i kohës suaj në tempull sigurisht që do ta ndryshojë”