Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

Mirënjohja nuk është vetëm çelësi i gëzimit vetjak. Ajo gjithashtu na jep shtysë të jemi një bekim për të tjerët dhe ta ndryshojmë botën për mirë.
Ne mund ta bëjmë ditën e Shabatit një kënaqësi duke u dhënë shërbim të tjerëve, veçanërisht atyre që nuk ndihen mirë apo atyre që janë të vetmuar ose në nevojë.
Unë me të vërtetë besoj se Zoti i do njerëzit mirënjohës dhe ne do të jemi edhe më të bekuar me atë që na nevojitet, ngaqë ne jemi mirënjohës.
Punofshim me zell që të përgatitemi, të ushtrohemi dhe ta ushqejmë shpirtin tonë sikurse bëjmë me trupin tonë
Kur përgatitemi me mirënjohje dhe e presim me gëzim duke ia kushtëzuar zemrën tonë Zotit për ta marrë e vulosur atë në oborret e Tij lart, koha e konferencave të përgjithshme mund të bëhet një nga më të mrekullueshmet e vitit
Ju ftoj ta dokumentoni dorën e Zotit në jetën tuaj, duke e nisur në retrospektivë që nga koha më e largët që ju kujtohet
“Ndërtimi dhe mirëmbajtja e tempujve mund të mos ta ndryshojnë jetën tuaj por kalimi i kohës suaj në tempull sigurisht që do ta ndryshojë”
E di se biri i Tij, Jezu Krishti, na shëlboi nga mëkati. Ju premtoj se kur luteni, i studioni shkrimet e shenjta, u shërbeni të tjerëve, bëni besëlidhje me Zotin dhe dëshmoni për Të, ju do të arrini ta njihni Shpëtimtarin tuaj, Jezu Krishtin, edhe më mirë.
Ndryshimet pozitive fillojnë me secilin prej nesh dhe dëshirën tonë për të dhënë ndihmesë personalisht, për të qenë të një zemre dhe një mendjeje, për të jetuar në drejtësi dhe për t’u kujdesur me vetëdije për të varfrit dhe nevojtarët
Ne jemi të gjithë vëllezër dhe motra, secili një fëmijë i një Ati të dashur në Qiell. Biri i Tij, Zoti Jezu Krisht, i fton të gjithë të vijnë tek Ai
Ekziston një e vërtetë tjetër hyjnore dhe e pandryshueshme, se Krishti, vëllai dhe Shpëtimtari ynë, shleu për shkeljet e gjithë njerëzimit, për çdo individ, pavarësisht nga vendi i origjinës, raca apo besimi i tij apo i saj.
Udhëheqja e Zonës së Europës Qendrore