Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

Ju ftoj ta dokumentoni dorën e Zotit në jetën tuaj, duke e nisur në retrospektivë që nga koha më e largët që ju kujtohet
“Ndërtimi dhe mirëmbajtja e tempujve mund të mos ta ndryshojnë jetën tuaj por kalimi i kohës suaj në tempull sigurisht që do ta ndryshojë”
E di se biri i Tij, Jezu Krishti, na shëlboi nga mëkati. Ju premtoj se kur luteni, i studioni shkrimet e shenjta, u shërbeni të tjerëve, bëni besëlidhje me Zotin dhe dëshmoni për Të, ju do të arrini ta njihni Shpëtimtarin tuaj, Jezu Krishtin, edhe më mirë.
Ndryshimet pozitive fillojnë me secilin prej nesh dhe dëshirën tonë për të dhënë ndihmesë personalisht, për të qenë të një zemre dhe një mendjeje, për të jetuar në drejtësi dhe për t’u kujdesur me vetëdije për të varfrit dhe nevojtarët
Ne jemi të gjithë vëllezër dhe motra, secili një fëmijë i një Ati të dashur në Qiell. Biri i Tij, Zoti Jezu Krisht, i fton të gjithë të vijnë tek Ai
Ekziston një e vërtetë tjetër hyjnore dhe e pandryshueshme, se Krishti, vëllai dhe Shpëtimtari ynë, shleu për shkeljet e gjithë njerëzimit, për çdo individ, pavarësisht nga vendi i origjinës, raca apo besimi i tij apo i saj.
Udhëheqja e Zonës së Europës Qendrore
E vërteta e parë e madhe është që Perëndia ju do. Ju jeni fëmija i Tij dhe keni rëndësi për Të.
Gjërat që i dimë njëmend, janë më të rëndësishme dhe më të fuqishme sesa gjërat që mund të mos i kuptojmë ende.
Të dielën, më datë 20 mars 2022, në orën 19:30, Motra Reina I. Aburto, Këshilltare e Dytë në Presidencën e Përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës, dhe Motra Mishel D. Krejg, Këshilltare e Parë në Presidencën e Përgjithshme të Të Rejave, do të flasin në një takim shpirtëror në të cilin do të kryesojë Plaku Erik W. Kopishke, i Presidencës së Zonës së Europës.
Përveç ofrimit të ndihmës së përkohshme, ne i ftojmë të gjithë anëtarët të marrin pjesë në një ditë lutjeje dhe agjërimi për paqe në mbarë zonën, të dielën, më 6 mars 2022.
Mësimdhënia, siç dha mësim Shpëtimtari, kërkon ta vëmë Atë të parin në jetën tonë, të ndjekim mësimet e Tij dhe të përhapim dashuri përreth nesh.