Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Tomas Hani i Shtatëdhjetë Zonal
  Lexojeni planin dhe vendosni synime
  Në kohë Krishtlindjeje ne kremtojmë lindjen e Shpëtimtarit, mendojmë për të, e shohim me adhurim, e adhurojmë Atë dhe përsiatim rreth asaj që Ai bëri për ne.
  Mesazhi i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Matju Benasar, I Shtatëdhjetë Zonal, Francë.
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Geri B. Sabin, President i Zonës së Europës
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Alesandro Dini Çaçi, Itali, i Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Tom Atle Herland i Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Mark Gillmor, I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Saulo G. Franko, I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazhi i Udhëheqjes Zonale Mars 2019 nga Plaku Helmut D. Uondra I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale - Besimi në Zotin Jezu Krisht ka rëndësi qendrore në jetën tonë.
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Torben Engbjerg, i Shtatëdhjetë Zonal