Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

  Ne nuk mund të kontrollojmë gjithçka, siç tregohet me fakte nga ky virus, por mund t’i bëjmë me gëzim gjërat që janë brenda fuqisë sonë. Atëherë ne mund të pretendojmë premtimet e qiellit teksa qëndrojmë të patundur dhe e shohim krahun e Zotit që të zbulohet.
  Mesazh nga Udhëheqja e Zonës nga Plaku Carse, I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Tomas Hani i Shtatëdhjetë Zonal
  Lexojeni planin dhe vendosni synime
  Në kohë Krishtlindjeje ne kremtojmë lindjen e Shpëtimtarit, mendojmë për të, e shohim me adhurim, e adhurojmë Atë dhe përsiatim rreth asaj që Ai bëri për ne.
  Mesazhi i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Matju Benasar, I Shtatëdhjetë Zonal, Francë.
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Geri B. Sabin, President i Zonës së Europës
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Alesandro Dini Çaçi, Itali, i Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Tom Atle Herland i Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Mark Gillmor, I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Saulo G. Franko, I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazhi i Udhëheqjes Zonale Mars 2019 nga Plaku Helmut D. Uondra I Shtatëdhjetë Zonal