Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

Për t’i ndihmuar shenjtorët që të mbushen me plotësinë e Perëndisë që ai sapo përmendi, Pali më pas bën një listë të hollësishme të sjelljeve, të cilat do të sigurojnë që këta burra dhe gra të mira “të mos e trishto[jnë] Frymën e Shenjtë të Perëndisë”
Të qenit të ndjeshëm ndaj nevojave të të tjerëve i jep shenjtërim vetë jetës sonë.
Për t’i ndihmuar ata që të gjejnë një mënyrë më të përqendruar për t’u lidhur me Shpëtimtarin, Kisha ka siguruar ‘Programin e Ri për Fëmijët dhe Rininë’.
Po të mos ishte për ringjalljen e Shpëtimtarit, plani i shpëtimit nuk mund të realizohej
Qëllimi i Kishës së Jezu Krishtit është ta ftojë këdo të vijë te Krishti dhe të marrë shpëtim nëpërmjet Tij. Megjithatë, në botën tonë bashkëkohore, nuk është e lehtë ta forcosh besimin tonë te Shpëtimtari
E ftoj secilin prej nesh t’i shtrijë dorën e ndihmës të tjerëve sa herë që i vjen mundësia, të lartësojë, të forcojë dhe të japë shërbesë me dashuri.
Lexojeni planin dhe vendosni synime
Realiteti është se peripecitë në jetën në vdekshmëri nganjëherë janë të ashpra, por për shkak të Shpëtimtarit, premtimet e përjetësisë i eklipsojnë madje edhe sprovat tokësore më të errëta.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Torben Engbjerg, Danimarkë
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku K. Roi Tanikllif, I Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Karl D. Hirst, I Shtatëdhjetë Zonal
Vendet më të shenjta që kemi në tokë janë tempujt, të cilët japin dëshmi për rolin qendror të Shpëtimtarit në adhurimin në tempull.