Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

Ne jemi të gjithë vëllezër dhe motra, secili një fëmijë i një Ati të dashur në Qiell. Biri i Tij, Zoti Jezu Krisht, i fton të gjithë të vijnë tek Ai
Ekziston një e vërtetë tjetër hyjnore dhe e pandryshueshme, se Krishti, vëllai dhe Shpëtimtari ynë, shleu për shkeljet e gjithë njerëzimit, për çdo individ, pavarësisht nga vendi i origjinës, raca apo besimi i tij apo i saj.
Udhëheqja e Zonës së Europës Qendrore
E vërteta e parë e madhe është që Perëndia ju do. Ju jeni fëmija i Tij dhe keni rëndësi për Të.
Gjërat që i dimë njëmend, janë më të rëndësishme dhe më të fuqishme sesa gjërat që mund të mos i kuptojmë ende.
Të dielën, më datë 20 mars 2022, në orën 19:30, Motra Reina I. Aburto, Këshilltare e Dytë në Presidencën e Përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës, dhe Motra Mishel D. Krejg, Këshilltare e Parë në Presidencën e Përgjithshme të Të Rejave, do të flasin në një takim shpirtëror në të cilin do të kryesojë Plaku Erik W. Kopishke, i Presidencës së Zonës së Europës.
Përveç ofrimit të ndihmës së përkohshme, ne i ftojmë të gjithë anëtarët të marrin pjesë në një ditë lutjeje dhe agjërimi për paqe në mbarë zonën, të dielën, më 6 mars 2022.
Mësimdhënia, siç dha mësim Shpëtimtari, kërkon ta vëmë Atë të parin në jetën tonë, të ndjekim mësimet e Tij dhe të përhapim dashuri përreth nesh.
Shpëtimtari ynë ndërtoi urën që të çon drejt jetës dhe lumturisë. Nëpërmjet Tij ne gjejmë shpresë, udhërrëfim dhe jetë të përjetshme.
Lexojeni planin dhe vendosni synime
Pas Ringjalljes së Tij, Shpëtimtari i vizitoi dhe u dha mësim Apostujve të Tij. Për dyzetë ditë iu shfaq atyre dhe iu mësoi për mbretërinë e Perëndisë.
Tre këmbët e stolit të lumturisë duhet të jenë virtytet shoqëruese në shkrimet e shenjta, virtyti i besimit, shpresës dhe dashurisë hyjnore