Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Torben Engbjerg, Danimarkë
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku K. Roi Tanikllif, I Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Karl D. Hirst, I Shtatëdhjetë Zonal
Vendet më të shenjta që kemi në tokë janë tempujt, të cilët japin dëshmi për rolin qendror të Shpëtimtarit në adhurimin në tempull.
Ne nuk mund të kontrollojmë gjithçka, siç tregohet me fakte nga ky virus, por mund t’i bëjmë me gëzim gjërat që janë brenda fuqisë sonë. Atëherë ne mund të pretendojmë premtimet e qiellit teksa qëndrojmë të patundur dhe e shohim krahun e Zotit që të zbulohet.
Mesazh nga Udhëheqja e Zonës nga Plaku Carse, I Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Tomas Hani i Shtatëdhjetë Zonal
Lexojeni planin dhe vendosni synime
Në kohë Krishtlindjeje ne kremtojmë lindjen e Shpëtimtarit, mendojmë për të, e shohim me adhurim, e adhurojmë Atë dhe përsiatim rreth asaj që Ai bëri për ne.
Mesazhi i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Matju Benasar, I Shtatëdhjetë Zonal, Francë.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Geri B. Sabin, President i Zonës së Europës
Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Alesandro Dini Çaçi, Itali, i Shtatëdhjetë Zonal