Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

Çdo javë neve na jepet mundësia të reflektojmë për besëlidhjet që kemi bërë me Perëndinë. Kur e marrim me denjësi sakramentin, ne rizotohemi dhe përpiqemi fort që ta kujtojmë gjithmonë Jezu Krishtin dhe ta marrim mbi vete emrin e Tij.
Përparësitë e zonës përcaktojnë mënyrën se si kunjet dhe misionet kontribuojnë ndaj përparësive të zbuluara Profetëve dhe Apostujve
Përparësitë e zonës përcaktojnë mënyrën se si kunjet dhe misionet kontribuojnë ndaj përparësive të zbuluara Profetëve dhe Apostujve
Para se të thirresha si I Shtatëdhjetë Zonal, u përballa me një nga fazat më sfiduese të rrugëtimit të besimit tim.
Fuqia e Shpirtit të Shenjtë na ndihmon të dallojmë nxitjet e Perëndisë dhe domethënien e duhur të ngjarjeve që na ndodhin, ose na ndihmon të marrim vendime.
Ajo, që u duk e rëndësishme, tashmë nuk ka më rëndësi dhe ajo, që kishte qenë e padukshme, tashmë shkëlqen.
Nëpërmjet zbulesës vetjake, ju mund të merrni vetë dëshminë tuaj.
Kur jemi vërtet të kthyer në besim, ne me të shpejtë e lëmë veten tonë që të bëjë vullnetin e Atit tonë Qiellor.
Mirënjohja nuk është vetëm çelësi i gëzimit vetjak. Ajo gjithashtu na jep shtysë të jemi një bekim për të tjerët dhe ta ndryshojmë botën për mirë.
Ne mund ta bëjmë ditën e Shabatit një kënaqësi duke u dhënë shërbim të tjerëve, veçanërisht atyre që nuk ndihen mirë apo atyre që janë të vetmuar ose në nevojë.
Unë me të vërtetë besoj se Zoti i do njerëzit mirënjohës dhe ne do të jemi edhe më të bekuar me atë që na nevojitet, ngaqë ne jemi mirënjohës.
Punofshim me zell që të përgatitemi, të ushtrohemi dhe ta ushqejmë shpirtin tonë sikurse bëjmë me trupin tonë