Artikuj të ndryshëm

FamilySearch, shërbimi gjenealogjik më i madh në botë, arriti një moment historik dhe tani ka në dispozicion tetë miliardë emra për të kërkuar.
“Përtërijeni zotimin ndaj Krishtit gjatë kohës së rrëmujës në mbarë botën”, nxit Presidenti Nelson në Konferencën e Përgjithshme. Ai keshillon të dënojnë racizmin dhe bëjnë thirrje për qytetari në jetën publike.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Torben Engbjerg, Danimarkë
Gjatë kësaj kohe të përfshirjes virtuale, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme paraqet një seri uebinarësh për çështje që i përkasin familjes.
Faqja e internetit të Kishës mundëson burime për t’i informuar dhe për t’i dhënë përkrahje individëve dhe familjeve.
Të rinjtë Shenjtorë të Ditëve të Mëvonshme në të gjithë botën do tu rikujtohet roli i tyre në atë që Presidenti Russell M. Nelson e referoi si 'vepra më e madhe' në tokë.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku K. Roi Tanikllif, I Shtatëdhjetë Zonal
Misionarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme nga kufizimet që rrodhën nga COVID-19 e kanë ndryshuar thellësisht mënyrën se si përhapin mesazhin e tyre.
Ngjarja e ardhshme në Europë me titull ‘Ngrihu dhe Ndihmo’ drejtpërsëdrejti në Facebook më 28 gusht, në orën 19:00 CEST
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Karl D. Hirst, I Shtatëdhjetë Zonal
Bisedat e plota të Eliza R. Snout, një pionere e shquar dhe udhëheqëse e grave në historinë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, po publikohen në internet.
Ballë për Ballë për Të Rinjtë në Moshë Madhore me Plakun dhe Motrën Rasband