Artikuj të ndryshëm

    Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Down Syndrome Albania, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2019
    Puna e rivendosjes është po aq e jona për të vazhduar sa ishte e Jozefit për ta nisur.
    Peshkopi Gerhard Eger, nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorë të Ditëve të Mëvonshme theksoi veprimtaritë e suksesshme ndërfetare këtë vit (2019) si zëdhënës për platformën shumëfetare në Insbruk.
    Në mënyra të panumërta Zoti e përgatiti botën për Rivendosjen e ungjillit të Tij për t’i bekuar individët, familjet, komunitetet, kombet dhe botën.
    Teksa hyni në klasën e shkollës së mesme, tri pyetje janë shkruar me germa të mëdha në mur mbi dritaret, A Është e Vërtetë? A Është Dashamirëse? A Është e Dobishme?