Artikuj të ndryshëm

Për t’i ndihmuar ata që të gjejnë një mënyrë më të përqendruar për t’u lidhur me Shpëtimtarin, Kisha ka siguruar ‘Programin e Ri për Fëmijët dhe Rininë’.
Regjistrimi për Semestrin e Pranverës vazhdon deri më 16 prill 2021. Programi UBJ Pathway Mbarëbotëror siguron një shteg ku mund të kenë qasje të gjithë për të marrë një diplomë universitare me bazë shpirtërore tërësisht në internet dhe me një çmim të përballueshëm.
Pas një kohe të gjatë Tempulli i Romës hap dyert e saj për të gjithë njerëzit nëpërmjet një vizite virtuale të shoqëruar me ciceron në qendrën e vizitorëve.
Konferenca më e madhe në botë për historinë familjare vjen pranë jush virtualisht nëpërmjet teknologjisë.
E ftoj secilin prej nesh t’i shtrijë dorën e ndihmës të tjerëve sa herë që i vjen mundësia, të lartësojë, të forcojë dhe të japë shërbesë me dashuri.
Realiteti është se peripecitë në jetën në vdekshmëri nganjëherë janë të ashpra, por për shkak të Shpëtimtarit, premtimet e përjetësisë i eklipsojnë madje edhe sprovat tokësore më të errëta.
FamilySearch, shërbimi gjenealogjik më i madh në botë, arriti një moment historik dhe tani ka në dispozicion tetë miliardë emra për të kërkuar.
“Përtërijeni zotimin ndaj Krishtit gjatë kohës së rrëmujës në mbarë botën”, nxit Presidenti Nelson në Konferencën e Përgjithshme. Ai keshillon të dënojnë racizmin dhe bëjnë thirrje për qytetari në jetën publike.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Torben Engbjerg, Danimarkë
Gjatë kësaj kohe të përfshirjes virtuale, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme paraqet një seri uebinarësh për çështje që i përkasin familjes.
Faqja e internetit të Kishës mundëson burime për t’i informuar dhe për t’i dhënë përkrahje individëve dhe familjeve.
Të rinjtë Shenjtorë të Ditëve të Mëvonshme në të gjithë botën do tu rikujtohet roli i tyre në atë që Presidenti Russell M. Nelson e referoi si 'vepra më e madhe' në tokë.