Artikujt e Lajmeve Vendore

Udhëheqësi i besimit botëror, Plaku Xhefri R. Holland, bën thirrje për më shumë përkrahje shpirtërore dhe emocionale për ata njerëz në botë që kanë humbur të drejtat qytetare dhe janë të ligështuar.
Të rinjtë dhe të rejat mblidhen sëbashku për aktivitetitn Super e Shtuna
Kunji Tiranë Shqipëri dhe Misioni Adriatikut Jugor Vizittojnë vendin e dedikimit.
Të rinjtë e rritur në moshë madhore morën pjesë në një mbrëmje rreth vatrës me çiftin Ford.
Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit SHDM në Shqipëri festojnë, 25 vjetorin e dedikimit të tokës Shqiptarepër predikimin e ungjillit.
Pa Librin e Mormonit, nuk do ta dinim kurrë që familja jonë mund të vuloset së bashku për përjetësinë.
Nisma Mormone për Pashkën Sjell ndër Mend që Jezu Krishti është “Gjithnjë Pranë”
Mesazhi i Presidencës së parë - Mars 2018
Mesazhi i Presidencës së parë, Shkurt 2018
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Fundjavë Ndryshe, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2017
Udhëheqja nga Zoti e Kishës së Tij kërkon besim të madh dhe të qëndrueshëm nga të gjithë ata që i shërbejnë Atij në tokë.
Ekspozita, “Ikonografi Moderne”, kërkon të shqyrtojë mënyrat e ndryshme të adhurimit dhe se si ata mund të prezantohen nëpërmjet thjerrës së aparatit fotografik.