Artikujt e Lajmeve Vendore

Të gjithë ne jemi të ndryshëm dhe mund të kemi qasje jo të ngjashme për ta dëgjuar Atë, por edhe pse jemi të ndryshëm, ne jemi të gjithë fëmijë të Perëndisë dhe Ai na do për atë që jemi, dhe Ai dëshiron që ne ta dëgjojmë Atë
The Interreligious Dialogue Group of Sabadell [Grupi Ndërfetar për Dialog i Sabadellës] (GDIS) [GNDS] mblidhet çdo muaj për të diskutuar për një larmi të gjerë temash. 'Grupi miratohet nga këshilli bashkiak dhe ka për qëllim që të nxitë njohuri dhe respekt të ndërsjellë midis besimeve të ndryshme fetare, të pranishme në atë bashki”.
Shenjtorët e ditëve të mëvonshme të kualifikuar kudo në botë, mund të merren parasysh për një mision si misionarë mbi 26 vjeç me shërbim
Programi i Kishës për Riaftësimin nga Varësitë ofron përkrahje dhe një vend të sigurt për këdo që punon për të mposhtur varësinë ose një sjellje të fiksuar
Në mes të pandemisë, një burrë danez dhe një burrë francez, të thirrur kohët e fundit në këtë detyrë, po gjejnë mënyra për të lartësuar dhe ndihmuar të tjerët.
Plaku Xhefri R. Holland dhe Motra Sheron Iubank morën pjesë virtualisht në samitin e Uindsorit
Janë nxjerrë në 14 gjuhë të tjera episode nga seritë e filmave me njerëz
“Friendship Centres” [“Qendrat e Miqësisë”] të organizuara nga Latter-day Saint Charities [Organizata Bamirëse e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme], krahu humanitar i Kishës, u ofrojnë refugjatëve një vend për të takuar miq të rinj, për të punuar drejt integrimit, për të mësuar aftësi të reja dhe për të fituar një ndjesi të komunitetit.
Sesioni i mbrëmjes të së shtunës do të ndërpritet; pjesëmarrja nga afër në konferencën e tetorit të vitit 2021 nuk do të jetë e mundur
Turneu i riplanifikuar për vitin 2022 tani do të zhvillohet brenda 22 ditëve nga dita e enjte, më 16 qershor deri ditën e enjte, më 7 korrik
Rebeka Ueringu, një anëtare e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonushme në Britaninë e Madhe, kujton çastin kur kuptoi se e porsalindura e saj e vockël, Megani, do të kishte nevojë për gjak që t’i shpëtohej jeta.
Anëtarët e Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve si dhe Drejtuesit e Përgjithshëm folën rreth mundësive për të bekuar rininë dhe fëmijët ndërsa zonat dalin nga pandemia