Artikujt e Lajmeve Vendore

Kunji Tiranë Shqipëri dhe Misioni Adriatikut Jugor Vizittojnë vendin e dedikimit.
Të rinjtë e rritur në moshë madhore morën pjesë në një mbrëmje rreth vatrës me çiftin Ford.
Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit SHDM në Shqipëri festojnë, 25 vjetorin e dedikimit të tokës Shqiptarepër predikimin e ungjillit.
Pa Librin e Mormonit, nuk do ta dinim kurrë që familja jonë mund të vuloset së bashku për përjetësinë.
Nisma Mormone për Pashkën Sjell ndër Mend që Jezu Krishti është “Gjithnjë Pranë”
Mesazhi i Presidencës së parë - Mars 2018
Mesazhi i Presidencës së parë, Shkurt 2018
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Fundjavë Ndryshe, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2017
Udhëheqja nga Zoti e Kishës së Tij kërkon besim të madh dhe të qëndrueshëm nga të gjithë ata që i shërbejnë Atij në tokë.
Ekspozita, “Ikonografi Moderne”, kërkon të shqyrtojë mënyrat e ndryshme të adhurimit dhe se si ata mund të prezantohen nëpërmjet thjerrës së aparatit fotografik.
Kunji Tiranë, Shqipëri i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme zhvilloi mbledhjen e përgjithshme të priftërisë.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Fundjavë Ndryshe, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2017