Artikujt e Lajmeve Vendore

Rasëll M. Nelsoni, Presidenti i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, iu lut publikut të tij të gjente prehje nga intensiteti, pasiguria dhe angështia e kësaj bote duke u zotuar me vendosmëri për të ndjekur shembullin e Jezu Krishtit.
Fondet do të sigurojnë ushqime dhe përkrahje shumë të rëndësishme për raste urgjence për 1,6 milionë njerëz në nëntë kombe
“Jemi vazhdimisht në kërkim të ideve të reja për të ndihmuar të zgjerohet shtrirja jashtë industrisë dhe për të krijuar përvoja angazhuese dhe edukuese për frekuentuesit e konferencës RootsTech.”
Tempulli i parë në vendin ishullor është tempulli i 173 të në funksionim i Kishës
Vonesat dhe mungesat në zinxhirin e furnizimit në Ukrainë krijojnë nevoja të ngutshme për rezerva ushqimore
Plaku Diter F. Uhtdorf, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, do të flasë në një transmetim të veçantë me titull “Mësimdhënia sipas Mënyrës së Shpëtimtarit”, ditën e diel, më 12 qershor 2022.
Gra dhe burra vullnetarë në role shërbestare në bashkësitë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme rreth e përqark Europës po përfitojnë nga një program i zgjeruar lidhur me mënyrën se si t’u përgjigjen individëve që po përjetojnë kriza emocionale.
Dymbëdhjetë mësimet ndërthurin metoda edukative, shpirtërore dhe terapeutike për shërimin. Përqendrimi bazë i këtij programi është te Shpëtimtari Jezu Krisht dhe fuqia shëruese e Shlyerjes së Tij.
Ai thotë se ata janë shembuj ndaj botës për mirësinë, vendosmërinë dhe dritën
Kapitulli më i ri i historisë zyrtare të Kishës thekson kontributet e besimtarëve europianë
Tempuj të rinj njoftohen në ngjarjen mbarëbotërore – përfshirë në Barcelonë, Spanjë dhe Birmingam, MB