Artikujt e Lajmeve Vendore

Tempuj të rinj njoftohen në ngjarjen mbarëbotërore – përfshirë në Barcelonë, Spanjë dhe Birmingam, MB
Një Konferencë e Përgjithshme e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme do të transmetohet drejtpërsëdrejti për publikun në mbarë botën, ditën e shtunë dhe të diel më 2 dhe 3 prill 2022.
Mjetet në internet i lidhin personat e shpërngulur me burimet e ndihmës ndërkohë që ndihma humanitare vazhdon anekënd Europës
Të dielën, më datë 20 mars 2022, në orën 19:30, Motra Reina I. Aburto, Këshilltare e Dytë në Presidencën e Përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës, dhe Motra Mishel D. Krejg, Këshilltare e Parë në Presidencën e Përgjithshme të Të Rejave, do të flasin në një takim shpirtëror në të cilin do të kryesojë Plaku Erik W. Kopishke, i Presidencës së Zonës së Europës.
Gratë Udhëheqëse Reflektojnë për Shërbesën e tyre
Udhëheqësit e Kishës kërkojnë me lutje që “paqja të mbizotërojë mes kombeve dhe brenda zemrave tona”.
Artikulli i dytë i serisë “Çastet Kulmore dhe Mrekullitë: Trashëgimia e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Europë”
Dokumentimi i parë i plotë fotografik i asaj që ka mbetur nga dorëshkrimi origjinal
Artikulli i parë i serisë “Çastet Kulmore dhe Mrekullitë: Trashëgimia e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Europë”
Përkthyesit në vend i zgjerojnë mundësitë për të vizituar vende të largëta
Një Pamflet i Ri Nxit Mirëkuptimin Mes Myslimanëve dhe Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme