Artikujt e Lajmeve Vendore

Të gjithë janë të mirëpritur të marrin pjesë në datat 1 2 prill 2023.
Ndihma për viktimat e tërmetit arrin në tërësi në më shumë se 5 milionë dollarë.
Motra Ana Boni është anëtarja e parë europiane që thirret për të përfaqësuar Kishën në Komitetin e OJQ ve për Statusin e Grave në Gjenevë
Koncerti do të transmetohet më 26 mars dhe do të jetë në dispozicion deri në mes të prillit
Plaku Gerit W. Gong, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, dhe Motra Suzan Gong do të jenë folësit kyç për Ditën e Zbulimit të Familjes, ditën e fundit të konferencës RootsTech, në mbledhjen globale për historinë familjare që do të ndodhë nëpërmjet internetit dhe me pjesëmarrje fizike në datat 2–4 mars 2023.
Në përgjigje ndaj tërmeteve shkatërruese që goditën Turqinë dhe Sirinë, Presidenca e Zonës së Europës Qendrore të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, bëri sot deklaratën e mëposhtme:
Më 8 janar 2023, bashkohuni me të rinj të tjerë në moshë madhore, të moshave 18–30 vjeç, të martuar ose beqarë, në takimin shpirtëror mbarëbotëror me Plakun Xhefri R. Holland, të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve dhe bashkëshorten e tij
Çifti kryesoi mbi Misionin e Portos në Portugali nga viti 2000 deri në 2003
Rasëll M. Nelsoni, Presidenti i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, iu lut publikut të tij të gjente prehje nga intensiteti, pasiguria dhe angështia e kësaj bote duke u zotuar me vendosmëri për të ndjekur shembullin e Jezu Krishtit.
Fondet do të sigurojnë ushqime dhe përkrahje shumë të rëndësishme për raste urgjence për 1,6 milionë njerëz në nëntë kombe
“Jemi vazhdimisht në kërkim të ideve të reja për të ndihmuar të zgjerohet shtrirja jashtë industrisë dhe për të krijuar përvoja angazhuese dhe edukuese për frekuentuesit e konferencës RootsTech.”
Tempulli i parë në vendin ishullor është tempulli i 173 të në funksionim i Kishës