Artikujt e Lajmeve Vendore

Një grup i gjerë burimesh për Mirëqenien dhe Mbështetjen te Vetja i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, në dispozicion për 40 vende të Europës, tani mund të gjendet në një kënd të vetëm interneti
Në shërbimin humanitar, mrekullitë vijnë shpesh nëpërmjet njerëzve të zakonshëm.
“Zemra ime gëzohet kur mendoj se si … të gjitha këto vende në Europë po u sigurojnë refugjatëve shërbim për familjet, nënat dhe fëmijët …”
Ndërsa përkujtojnë javën e shenjtë të Pashkës, miliona njerëz u mblodhën anembanë botës për Konferencën e Përgjithshme Vjetore të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, më 1–2 prill 2023. Gjatë pesë sesioneve, të cilat u transmetuan drejtpërdrejt në 70 gjuhë, udhëheqësit fetarë mbarëbotërorë iu drejtuan anëtarëve dhe miqve me mesazhe të përqendruara te Jezu Krishti.
Të gjithë janë të mirëpritur të marrin pjesë në datat 1 2 prill 2023.
Ndihma për viktimat e tërmetit arrin në tërësi në më shumë se 5 milionë dollarë.
Motra Ana Boni është anëtarja e parë europiane që thirret për të përfaqësuar Kishën në Komitetin e OJQ ve për Statusin e Grave në Gjenevë
Koncerti do të transmetohet më 26 mars dhe do të jetë në dispozicion deri në mes të prillit
Plaku Gerit W. Gong, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, dhe Motra Suzan Gong do të jenë folësit kyç për Ditën e Zbulimit të Familjes, ditën e fundit të konferencës RootsTech, në mbledhjen globale për historinë familjare që do të ndodhë nëpërmjet internetit dhe me pjesëmarrje fizike në datat 2–4 mars 2023.
Në përgjigje ndaj tërmeteve shkatërruese që goditën Turqinë dhe Sirinë, Presidenca e Zonës së Europës Qendrore të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, bëri sot deklaratën e mëposhtme:
Më 8 janar 2023, bashkohuni me të rinj të tjerë në moshë madhore, të moshave 18–30 vjeç, të martuar ose beqarë, në takimin shpirtëror mbarëbotëror me Plakun Xhefri R. Holland, të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve dhe bashkëshorten e tij
Çifti kryesoi mbi Misionin e Portos në Portugali nga viti 2000 deri në 2003