Artikujt e Lajmeve Vendore

Konferenca Vjetore e YSA-së.
Presidenti Rasëll M. Nelson, i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, ka bërë deklaratën e mëposhtme lidhur me emrin e Kishës:
Udhëheqësi i besimit botëror, Plaku Xhefri R. Holland, bën thirrje për më shumë përkrahje shpirtërore dhe emocionale për ata njerëz në botë që kanë humbur të drejtat qytetare dhe janë të ligështuar.
Të rinjtë dhe të rejat mblidhen sëbashku për aktivitetitn Super e Shtuna
Kunji Tiranë Shqipëri dhe Misioni Adriatikut Jugor Vizittojnë vendin e dedikimit.
Të rinjtë e rritur në moshë madhore morën pjesë në një mbrëmje rreth vatrës me çiftin Ford.
Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit SHDM në Shqipëri festojnë, 25 vjetorin e dedikimit të tokës Shqiptarepër predikimin e ungjillit.
Pa Librin e Mormonit, nuk do ta dinim kurrë që familja jonë mund të vuloset së bashku për përjetësinë.
Nisma Mormone për Pashkën Sjell ndër Mend që Jezu Krishti është “Gjithnjë Pranë”
Mesazhi i Presidencës së parë - Mars 2018
Mesazhi i Presidencës së parë, Shkurt 2018
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Fundjavë Ndryshe, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2017