Artikujt e Lajmeve Vendore

Gjatë muajit tetor, Zona e Europës e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme theksoi karakterin universal dhe rëndësinë e dashamirësisë në një fushatë të titulluar “Kujtohuni të Jini Dashamirës”.
Kontributet e shenjtorëve të hershëm të ditëve të mëvonshme e forcojnë besimin ndër breza
Udhëheqësit e Kishës paraqesin një broshurë që do të vijë së shpejti: “Myslimanët dhe Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme: Bindjet Fetare, Vlerat dhe Mënyrat e Jetesës”
Më shumë se pesëdhjetë të rinj në moshë madhore janë thirrur si Këshillues të Brezit të Ri në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për Zonën e Europës, ku tetë vetë u thirrën si Këshillues Zonalë.
Të Rinjtë në Moshë Madhore nga e gjithë Europa mblidhen në Zvicër për një fundjavë që të këshillohen së bashku.
Plaku Ronald A. Rasband diskuton mbi lirinë fetare; Motra Iubank flet mbi ndikimin e urisë në varfërinë në fëmijëri
BBC-ja foli rreth “shirave në përmasa rekord në Gjermani dhe Belgjikë”. Kancelarja Angela Merkel vërejti se në gjuhën gjermane mezi gjente fjalët për të përshkruar shkatërrimin që kishte parë.
Pjesëtarët e ‘Brezit të Ri’ nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u përgjigjën “po!” më 11 shtator 2021 duke u shërbyer fqinjëve të tyre në mënyra të mëdha e të vogla.
Anembanë Europës, të reja dhe të rinj po flasin gjuhë [të huaja] që kurrë nuk e përfytyruan se do t’i mësonin apo mund t’i mësonin.
Ndjekësit e Krishtit thirren që të kërkojnë shpresë te Shpëtimtari dhe t’i sjellin dritë botës.
Për të ndihmuar për t’u përgatitur për këtë ngjarje shpirtërore, Kisha do të nxjerrë 8 materiale të shkurtra filmike me sugjerime në ditët që i paraprijnë Konferencës së Përgjithshme.
Pas përmbytjeve të shumta në pjesë të Gjermanisë, Belgjikës dhe Hollandës, Luksemburgut dhe Zvicrës, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve te Mëvonshme vazhdon të jetë e përfshirë aktivisht në përpjekjet për ndihmë, nëpërmjet bashkësive vendore, organizatave ndihmëse dhe autoriteteve qeveritare.