Artikujt e Lajmeve Vendore

  Të rinjtë e rritur në moshë madhore morën pjesë në një mbrëmje rreth vatrës me çiftin Ford.
  Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit SHDM në Shqipëri festojnë, 25 vjetorin e dedikimit të tokës Shqiptarepër predikimin e ungjillit.
  Pa Librin e Mormonit, nuk do ta dinim kurrë që familja jonë mund të vuloset së bashku për përjetësinë.
  Presidenti i Kunjit Tirana Shqipëri, Medlir Mema, mori pjesë në një konferencë dy ditore, të organizuar nga Claremont Graduate University, Kalifornia - SHBA
  Nisma Mormone për Pashkën Sjell ndër Mend që Jezu Krishti është “Gjithnjë Pranë”
  Mesazhi i Presidencës së parë - Mars 2018
  Mesazhi i Presidencës së parë, Shkurt 2018
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Fundjavë Ndryshe, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2017
  Udhëheqja nga Zoti e Kishës së Tij kërkon besim të madh dhe të qëndrueshëm nga të gjithë ata që i shërbejnë Atij në tokë.
  Ekspozita, “Ikonografi Moderne”, kërkon të shqyrtojë mënyrat e ndryshme të adhurimit dhe se si ata mund të prezantohen nëpërmjet thjerrës së aparatit fotografik.
  Kunji Tiranë, Shqipëri i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme zhvilloi mbledhjen e përgjithshme të priftërisë.
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Fundjavë Ndryshe, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2017