Artikujt e Lajmeve Vendore

Të premten, më 14 janar 2022, Plaku Masimo De Feo, President i Zonës së Europës të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, iu bashkua disa përfaqësuesve të lartë europianë nga fe të ndryshme, përfshirë atyre të besimit të krishterë, mysliman, budist dhe hebre, si edhe organizatave humaniste dhe jokonfesionale.
Të dielën, më 23 janar 2022, do të transmetohet një Takim i veçantë Shpirtëror për Anëtarët e Zonës së Europës me Presidentin Rasëll M. Nelson dhe Plakun Dejvid A. Bednar dhe bashkëshortet e tyre, si dhe Plakun Masimo De Feo, nga ora 18:00 deri në 19:30 (Ora e Europës Qendrore).
Ai thotë që njerëzit e besimit fetar duhet të bashkohen që të “ndihmojnë, veprojnë si një strehë e shenjtë dhe ta shpallin lirinë fetare anembanë botës”.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme do të transmetojë në internet disa mbrëmje shpirtërore zonale, të drejtuara nga Apostuj, për shenjtorët e ditëve të mëvonshme të moshave 18 deri në 30 vjeç, të dielën, më 9 janar 2022.
Transmetimi i kësaj ngjarjeje ndërfetare do të nisë nga Qendra e Vizitorëve në Tempullin e Romës dhe nga Kisha historike e Zonjës Sonë në Kopenhagen, të dielën më 19 dhjetor 2021 në orën 18:00.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme do të financojë një kremtim festiv të mbushur me muzikë për të nderuar lindjen e Shpëtimtarit Jezu Krisht. E xhiruar si në Romë edhe në Kopenhagë, ngjarja do të transmetohet në internet në platforma të shumta digjitale duke filluar nga data 19 dhjetor në orën 18:00.
Gjatë muajit tetor, Zona e Europës e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme theksoi karakterin universal dhe rëndësinë e dashamirësisë në një fushatë të titulluar “Kujtohuni të Jini Dashamirës”.
Kontributet e shenjtorëve të hershëm të ditëve të mëvonshme e forcojnë besimin ndër breza
Udhëheqësit e Kishës paraqesin një broshurë që do të vijë së shpejti: “Myslimanët dhe Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme: Bindjet Fetare, Vlerat dhe Mënyrat e Jetesës”
Më shumë se pesëdhjetë të rinj në moshë madhore janë thirrur si Këshillues të Brezit të Ri në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për Zonën e Europës, ku tetë vetë u thirrën si Këshillues Zonalë.
Të Rinjtë në Moshë Madhore nga e gjithë Europa mblidhen në Zvicër për një fundjavë që të këshillohen së bashku.
Plaku Ronald A. Rasband diskuton mbi lirinë fetare; Motra Iubank flet mbi ndikimin e urisë në varfërinë në fëmijëri