Artikujt e Lajmeve Botërore

Profeti e lavdëron atë si një burrë të kthimit në besim, zotimit dhe përkushtimit
Më 26 shtator 2023, Presidentja e Hungarisë, Katalina Novák dhe personeli i saj vizituan Solt-Lejk-Sitin, në Jutë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe u takuan me Presidentin Dallin H. Ouks dhe Presidentin Henri B. Ajring, Këshilltarin e Parë dhe të Dytë në Presidencën e Parë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Europë e ka zgjeruar përvojën me kanalin e saj për të rinjtë në moshë madhore: Një program i ri elektronik i quajtur “Brezi i Ri”, tani mund të shkarkohet për pajisjet Android dhe Apple.
Kisha do të japë ndihmë shtesë në rajon
Të Rinjtë në Moshë Madhore anembanë Europës kanë dalë vullnetarë që të ndihmojnë për të mirëpritur ngjarjen
Dëgjoni Plakun dhe Motrën Renland t’u flasin Të Rinjve në Moshë Madhore në mbarë botën rreth rrëfimeve historike dhe vetjake që gjenden në librin “Saints Volume 3: Boldly, Nobly, and Independent” [“Shenjtorët Vëllimi 3: Të Guximshëm, Fisnikë dhe të Pavarur”].
Ngjarja tërësisht virtuale do të zhvillohet për të dytin vit radhazi
“Ne mund ta fitojmë këtë luftë nëse gjithkush do të ndjekë rekomandimet e urta dhe të arsyetuara të ekspertëve mjekësorë dhe udhëheqësve qeveritarë”
ThjeshtShërbe është një faqe interneti dhe program që u fillua nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për t’i lidhur ata njerëz që dëshirojnë të ndihmojnë me mundësi për shërbim
Përpjekja e organizatës së grave ‘London Britannia’ për t’u lidhur gjatë pandemisë
Rejçëll Mogani, një studente për studimet master në Universitetin e Surreit, është vullnetare me organizatën Rural Refugee Network
Plaku Dejll G. Renland dhe Plaku Uilliam K. Xhekson do të trajtojnë tema të ‘ndërtimit të urave të dhembshurisë njerëzore’ për shëndetin dhe mirëqenien