Shijojeni veprën “Mesia” të Handelit në Shtëpi Këtë Pashkë

Ne do ta kremtojmë periudhën e Pashkës me oratorion madhështore “Mesia” të Handelit, të paraqitur nga The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square me një transmetim të veçantë të dielën e Pashkës, më 4 prill 2021 në orën 11:00.

Ky intepretim i veçantë i përsëritur për Pashkë i “Mesias” u regjistrua gjatë Pashkës së vitit 2018 me të ftuar solistët e njohur Amanda Udbëri, Tamara Mamford, Tajler Nelson dhe Tajler Simpson. Edhe një herë në vitin 2021, ky intepretim i transmetuar do t’ju mundësojë të afroheni më shumë me Jezu Krishtin nëpërmjet muzikës dhe tekstit të “Mesias” nga shkrimet e shenjta.

Këtë Pashkë afrohuni më shumë me Perëndinë ndërsa ndiqni këtë intepretim të përsëritur që është regjistruar paraprakisht.

Mund të hyni te programi në shqip këtu.