January 31, 2020

Puna e Rivendosjes nuk mbaroi me Jozefin. Vazhdon me Ju dhe Mua.

young_adults_socializing

Gjatë rrugës për të shërbyer një mision me kohë të plotë, gjyshja ime Baugh më tha që isha akoma gjallë sepse kisha gjëra të rëndësishme për të bërë. Vite më parë kam qenë pak minuta larg nga vdekja në një dhomë operacioni dhe tani isha gati të ikja në ish-Bashkimin Sovjetik. Isha i trembur. Mesazhi i saj ndihmoi. Dhe, megjithëse erdhi në një moment të jashtëzakonshëm në një makinë në autostradë, inkurajimi i saj ka kaluar në mendjen time shumë herë që nga ajo kohë.

Fjalët e gjyshes time të ndjerë kanë pasur fuqi, sepse ato janë të vërteta. Çdo shpirt është i veçantë dhe ka një kontribut unik për të dhënë në punën e Zotit. Siç tha Pamela Druckerman, një shkrimtare, 'diku në botë, ka një hendek e formuar ngjashëm me ju. Pasi ta gjeni, do të hyni drejt e në të” (“How to Find Your Place in the World After Graduation,” New York Times, May 29, 2015).

“Puna e rivendosjes është po aq e jona për ta vazhduar sa ishte e Jozefit për ta nisur”

E megjithatë gjysmën e kohës nuk besoj se kjo është e vërtetë - të paktën për mua. Shtypja e zërit të dyshimit është si të heqësh qafe një mizë në shtëpi. Dyshimi është i vogël, i bezdisshëm dhe mashtrues. Ndonjëherë ai bërtet, herë të tjera ai pëshpërit, por ai gjithmonë dërgon mesazhe. Padyshim që jeni unik, ai më thotë duke rrotulluar sytë, ashtu si të gjithë të tjerët.

Megjithatë, ne besojmë, fale Rivendosjes së ungjillit të Jezu Krishtit, që secili prej nesh është i rëndësishem dhe ka një punë për të bërë. Në Vegimin e Parë të Jozef Smithit, ngjarja themeluese e kësaj rivendesjeje, profeti na thotë se Ati e thirri atë 'në emër' (Joseph Smith - Historia 1:17). Nëse keni pasur ndonjëherë dikë të rëndësishëm t’ju thërrasë me emër, do të dini vlerën dhe besimin e thellë që duhet të ketë ndier ky shërbëtor i Zotit në atë moment të çmuar.

Rivendosja, siç shohim, filloi në një moment shumë personal. Dhe ndërsa Jozef Smithi ishte me të vërtetë njeriu i paracaktuar të “[sillte] shumë rregullime në shtëpinë e Izraelit(2 Nefi 3:24), një e vërtetë tjetër e jashtëzakonshme që Zoti na dha përmes Librit të Mormonit është se puna e Rivendosjes është po aq e jona për të vazhduar sa ishte e Jozefit për ta nisur. Nefi tha se kjo rivendosje do të ndodhë 'midis të gjitha kombeve, fiseve, gjuhëve dhe popujve,' (2 Nefi 30:8). Secili nga ne, Shenjtorë të ditëve të mëvonshme ose jo, mund të ndihmojë që kjo të ndodhë.

Si mund ta bëjmë? Ndoshta ne fillojmë duke studiuar punën e rivendosjes përmes shkrimeve në Librin e Mormonit. Disa vargje flasin për Perëndinë që i rikthen fëmijët e Tij në njohurinë e Jezu Krishtit. Të tjerë, mësojnë për Atin tonë që mbledh fëmijët e Tij të shpërndarë. Këto janë gjëra që ndodhin çdo ditë para syve tanë. Ju dhe unë jemi ata fëmijë, vëllezër dhe motra në familjen globale të Zotit.

Puna e Rivendosjes kërkon gadishmërinë e duarve, zemrave dhe mendjeve tona të angazhuar në mënyrë aktive për sjelljen e tërësisë në botën tonë (shih 2 Nefi 25:17). Kjo mund të ndodhë në një mori mënyrash. Ne e dimë, për shembull, që shumë shoqëri dhe familje janë përçarë nga debate inatçore dhe mosbesim tragjik. Kështu që shumë zemra janë ftohur, pjesërisht, sepse dëgjojnë pak.

Kjo nuk është mënyra e Jezu Krishtit. Ai këshilloi shenjtorët e hershëm që “Caktoni mes jush një mësues dhe mos jini të gjithë zëdhënës në të njëjtën kohë; por njëri duhet të flasë në një kohë dhe të gjithë të dëgjojnë thëniet e tij, që kur të gjithë të kenë folur, të gjithë të jenë lartësuar prej gjithçkaje dhe që burrat [dhe gratë] të kenë një privilegj të barabartë”(Doktrina dhe Besëlidhje 88:122).

T’i japim dikujt respektin e të folurit, të ndarjes së ndjenjave të tyre, ndërsa ne i dëgjojmë në vend që të ndërpresim fjalët e tyre ndërsa konsiderojmë atë që duam të themi tjetër, është një përbërës kryesor për të krijuar një botë të lidhur nga dashuria e pastër e Krishtit. Për të bërë pjesën tonë në punën e rivendosjes, Ndjekësit e Krishtit duhet të jenë udhërrëfyes për boten në artin delikat të diskutimit me interes të dashur për/dhe familjen dhe fqinjët tanë - të mos thonë asgjë për të jetuarin dhe duke predikuar ungjillin në përgjithësi.

Zëri i dyshimit është i fortë. Tundimi për të anashkaluar nevojat e të tjerëve është real. Por fjalët e pavdekshme të gjyshes sime Baugh për mua ndërsa fillova një udhëtim të gjatë në Ukrainë qëndrojnë të fortë si një mal i fuqishëm, si dëshmitar i asaj që është e mundur.

Secili prej nesh është i nevojshëm. Ne mund të fillojmë rivendosjen e momenteve të bukura të dashurisë dhe hirit në botë tani. Ne duhet të dëgjojmë dhe të mësojmë nga të tjerët. Uniteti dhe tërësia nuk mund të vijnë pa përdorur këto aftësi në mënyrë të rregullt. Nëse Enoku dhe njerëzit e tij mund të ndërtonin një 'Qytet të Shenjtërisë' (Moisiu 7:19) mijëra vjet më parë, pse nuk mund të krijojmë ne qytete të ngjashme shenjtërie në kohën tonë?

Në këtë vit bicentenial të teofanisë së madhe të Joseph Smith-it, ose vegimit  Hyjnor, konsideroni veprën e Rivendosjes që Zoti po ju therret të kryeni. Kurrë nuk do të jeni plotësisht të vetëdijshëm se deri ku do të arrijnë rrjedhat e veprave tuaja të mira. Por mos harroni - në vitet ose dekadat në vazhdim, një nga anëtarët ose miqtë e familjes tuaj do të jetë mirënjohës përjetësisht që provuat.


Shikoni artikullin ne Anglisht: The Work of Restoration Didn’t End with Joseph. It Continues with You and Me - Samuel B. Hislop