Të reja nga Konferenca e Prillit 2019

  WCG

  Presidenti Dallin H. Ouks, i Presidencës së Parë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, njoftoi thirrjen e 10 Autoriteteve të Përgjithshëm Të Shtatëdhjetë të rinj dhe 55 Të Shtatëdhjetëve Zonalë gjatë sesionit të pasdites të së shtunës në konferencën e përgjithshme të prillit 2019. Ai gjithashtu njoftoi një Presidencë të re të Përgjithshme të Shkollës të së Dielës për të zëvendësuar Vëllanë Ted R. Kelister, Vëllanë Devin G. Durrant dhe Vëllanë Brajën K. Ashton, që kanë shërbyer si presidencë për pesë vjet. Vëllai Mark L. Pejs është presidenti i ri, me Vëllanë Milton Kamargo dhe Vëllanë Xhen E. Njumën si këshilltarë të tij.

  Autoritetet e Përgjithshme Të Shtatëdhjetë shërbejnë në Presidencën e Të Shtatëdhjetëve, në presidencat e zonave dhe në funksione të tjera administrative në zyrat qendrore. Nën drejtimin e Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, ata udhëtojnë shpesh për t’i takuar dhe për t’u dhënë mësim udhëheqësve të Kishës, misionarëve dhe anëtarëve të Kishës në bashkësitë vendore. Ata kanë autoritet për të shërbyer kudo nëpër botë ndërsa autoriteti i Të Shtatëdhjetëve Zonalë në përgjithësi kufizohet në zonën ku ata shërbejnë.

  Anëtarët e Presidencës së Përgjithshme të Shkollës të së Dielës këshillojnë për çështje lidhur me Shkollën e së Dielës. Të gjithë anëtarët e Kishës të moshës 12 vjeç e lart nxiten të marrin pjesë në klasat e Shkollës të së Dielës, të cilat mbahen dy herë në muaj si pjesë e shërbimeve të rregullta javore të adhurimit. Qëllimet e saj janë të jepet mësim ungjilli i Jezu Krishtit dhe të forcohen individët e familjet.

  Më poshtë jepen hallka lidhëse me informacion biografik për Autoritetet e reja të Përgjithshme Të Shtatëdhjetë dhe anëtarët e Presidencës së Përgjithshme të Shkollës të së Dielës, si edhe emrat e Të Shtatëdhjetëve të rinj Zonalë:

  Autoritete të Përgjithshme, Të Shtatëdhjetët

  new-gas

  Plaku Ruben V. Allio

  Ruben Visente Allioi, 53 vjeç, u lind në Buenos‑Ajres të Argjentinës. Ai u martua me Fabiana Benetin në vitin 1992. Janë prindërit e gjashtë fëmijëve.

  Plak Horhe M. Alvarado

  Horhe Migel Alvarado Paso, 48 vjeç, u lind në Pons të Porto‑Rikos. Ai u martua me Kari Lu Riosin në vitin 1992. Janë prindërit e tre fëmijëve.

  Plaku Hans T. Bum

  Hans Teodorus Bumi, 55 vjeç, u lind në Amsterdam të Hollandës. Ai u martua me Ariena Johana Broekziterin në vitin 1984. Janë prindërit e tre fëmijëve.

  Plaku L. Tod Baxh

  Lorens Tod Baxhi, 59 vjeç, u lind në Pitsbërg të Kalifornisë. Ai u martua me Lori Kapenerin në vitin 1981. Janë prindërit e gjashtë fëmijëve.

  Plaku Rikardo P. Gimenes

  Rikardo Patrisio Gimenes Salasar, 47 vjeç, u lind në Antofagasta të Kilit. Ai u martua me Kathrin Ivon Karasana Zunigan në vitin 1997. Janë prindërit e dy fëmijëve.

  Plaku Pitër M. Xhonson

  Pitër Methju Xhonsoni, 52 vjeç, u lind në Nju‑Jork‑Siti të Nju‑Jorkut. Ai u martua me Stefani Lin Çeduikun në vitin 1990. Janë prindërit e katër fëmijëve.

  Plaku Xhon A. Mek‑Kjun

  Xhon Alen Mek‑Kjuni, 55 vjeç, u lind në Santa‑Kruz të Kalifornisë. Ai u martua me Debra Elen Kingsbërin në vitin 1984. Janë prindërit e katër fëmijëve.

  Plaku Xhejms R. Rasband

  Xhejms Riçard Rasbandi, 56 vjeç, u lind në Siatëll të Uashingtonin. Ai u martua me Meri Dajen Ulliamsin në vitin 1984. Janë prindërit e katër fëmijëve.

  Plaku Benxhamin M. Z. Tai

  Benxhamin Ming Ze Tai, 46 vjeç, u lind në Hong‑Kong. Ai u martua me Naomi Tomën në vitin 1995. Janë prindërit e gjashtë fëmijëve.

  Plaku Alan R. Uoker

  Alan Roi Uokeri, 48 vjeç, u lind në Buenos‑Ajres të Argjentinës. Ai u martua me Ines Marsela Sulen në vitin 1993. Janë prindërit e një fëmije.

  Presidenca e Përgjithshme e Shkollës të së Dielës

  Presidency1168-1

  Vëllai Mark L. Pejs 

  Vëllai Pejs u lind në Buenos‑Ajres të Argjentinës më 1 janar 1957. Ai u martua me En Mëri Lenglandin në vitin 1978. Janë prindërit e shtatë fëmijëve dhe kanë 17 nipër e mbesa.

  Vëllai Milton Kamargo

  Vëllai Kamargo aktualisht punon si zëvendëspresidenti për programin mësimor BYU–Pathway Mbarëbotëror. Ai dhe bashkëshortja e tij, Patrisia, janë prindërit e tre fëmijëve dhe kanë 13 nipër e mbesa.

  Vëllai Xhen E. Njumën

  Vëllai Njumën është një sipërmarrës i regjur dhe ka themeluar disa kompani të suksesshme kompjuterike. Ai dhe bashkëshortja e tij, Lusia, janë prindërit e gjashtë fëmijëve dhe kanë tetë nipër e mbesa.


  Të Shtatëdhjetët Zonalë

  Solomon I. Aliçe
  Gijermo A. Alvares
  Derën R. Barni
  Xhulius F. Barrientos
  Xhejms H. Bekër
  Kevin G. Braun
  Mark S. Brajs
  A. Markos Kabral
  Danstën G. B. T. Kadambuka
  Alan C. K. Çeng
  Kristian C. Kigbundu
  Pol N. Kleitën
  Karim Del Vaje
  Hiroiuki Domon
  Mernard P. Donato
  Mark D. Edi
  Zakari F. Evans
  Henri J. Ajring
  Sapele Fa'alogo i Riu
  Dejvid L. Frishkneht
  Xhon J. Gajego
  Efraín R. Garsía
  Robert Gordon
  Mark A. Gotfredson
  Tomas Heni
  Majkëll J. Hes
  Glen M. Houms
  Riçard S. Haçins
  Tito Ibanjes
  Akinori Ito
  Xheremi R. Xhegi
  Kelli R. Xhonson
  Kristofer Hiunsu Kim
  H. Moroni Klein
  'Inoke F. Kupu
  Steven Çi Kong Lai
  Viktër D. Lataro
  Tarmo Lep
  Itskoatl Losano
  Kevin J. Lajtgou
  Edgar P. Montes
  S. Efraim Msane
  Luis C. D. Kueiros
  Ifanomezana Rasolondraibe
  Eduardo D. Resek
  Tomás G. Román
  Ramon E. Sarmiento
  Xhonatan S. Shmit
  Vai Sikahema
  Denelson Silva
  Luis Spina
  Karlos G. Syfert
  Voi R. Taeoalii
  Serxhio R. Vargas
  Markus Zarse


  Të Shtatëdhjetët Zonalë vijues u liruan:

  Viktorino A. Babida
  L. Tod Baxh
  Pitër M. Xhonson
  Xhon A. Mek‑Kjun
  Mark L. Pejs
  Xhejms R. Rasband
  Benxhamin M. Z. Tai