Muzika e Temës së Aktiviteteve të Përbashkëta për vitin 2019 - Po ta Duam Atë


    “Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia”

    Gjoni 14:15

    Kliko këtu për të shkarkuar Pjesën KaraokePjesën Instrumentale dhe sheet music.

    Kliko për të dëgjuar më shumë muzikë për temën e aktiviteteve të përbashkëta për 2019.