Muzika e Temës së Aktiviteteve të Përbashkëta për vitin 2019 - Po ta Duam Atë


“Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia”

Gjoni 14:15

Kliko këtu për të shkarkuar Pjesën KaraokePjesën Instrumentale dhe sheet music.

Kliko për të dëgjuar më shumë muzikë për temën e aktiviteteve të përbashkëta për 2019.