Albumi i Përbashkët 2015 - Hyni në shërbim të Perëndisë


“Prandaj, O ju që hyni në shërbim të Perëndisë, kujdesuni që t’i shërbeni atij me gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën tuaj, që ju të qëndroni të pafaj përpara Perëndisë në ditën e fundit.”

Doktrina e Besëlidhje 4:2

Klikoni mbi linkun mëposhtë për të shkarkuar pjesët muzikore/instrumentale:

 1. Nisemi - Interpreton Julian Gjojdeshi
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale 
  dhe Pjesën Karaoke)

 2. Me Pran - Interpreton Julian Gjojdeshi
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale
  dhe Pjesën Karaoke)

 3. Sa Mir' Që Të Je-tosh - Interpreton Floriana Cenollari 
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale
  dhe Pjesën Karaoke)

 4. Nga Brenda Jashtë- Interpreton Laura Simonet Caussé 
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale
  dhe Pjesën Karaoke

 5. Vetëm ti - Interpreton Roni Paja
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale
  dhe Pjesën Karaoke

 6. Un' Mund T'bëj Gjithçka - Interpreton Filjo Isufaj
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale
  dhe Pjesën Karaoke)