25 Janar 2020

  Konferenca Vjetore e Priftërisë

  Joseph Smith receiving the priesthood

  Godina e Lagjes 2/4

  Ftohen të gjithë mbajtësit e priftërise Aarone dhe Melkizedeke të marrin pjesë në konferencën vjetore të priftërisë për kunjin Tiranë Shqipëri të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

  Ajo do të mbahet ditën e shtunë date 25 Janar 2020, Ora 18:00 tek godina e lagjeve 2/4 për Tiranën dhe njësitë e tjera do ta ndjekin me trasmetim të drejtpërdrejtë.

  Ju lutem njoftoni të gjithë vëllezërit e priftërise Aarone dhe Melkizedeke të planifikojnë të jenë të pranishëm në këtë konferencë.