Albumi i Përbashkët 2017 - Kërko nga Perëndia

Klikoni mbi linkun mëposhtë për të shkarkuar pjesët muzikore/instrumentale:

Numrat instrumentalë kanë të përfshirë zëra, për t’u përdorur si shoqërues në interpretime.

Klikoni këtu për të shkarkuar broshurën e teksteve të këngëve     

 1. Atin Pyet – Interpreton Bajame Topalli (Versioni Femeror)
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale dhe Pjesën Karaoke)

 2. Një Nga Një – Interpreton Filjo Isufaj
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale dhe Pjesën Karaoke)

 3. What Family Means To Me - Interpreton Jaeden Vaifanua
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale)

 4. Vëllneti Yt U Bëft - Interpreton Sabrian Cani
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale dhe Pjesën Karaoke)

 5.  T’i Mund të Zgjedhësh T’Qendrosh - Interpretojne Roni Paja dhe Aubrie Mema
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën InstrumentalePjesën Karaoke 1 dhe Pjesën Karaoke 2)

 6. Dëgjoj Zë’n E Tij - Interpreton Sabrian Cani 
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale dhe Pjesën Karaoke)

 7. Bekimet - Interpreton Filjo Isufaj
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale dhe Pjesën Karaoke)

 8. Better Life - Interpreton Helga Camín
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale)

 9.  Vyer - Interpreton Sabrian Cani 
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale dhe Pjesën Karaoke)

 10. Healing Water - Interpreton Feli Ika
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale)

 11. Atin Pyet – Interpreton Roni Paja (Versioni Mashkullor)
  (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale)