#NdriçojeBotën

  Dita 5 - Jezusi i Shëroi të Sëmurët dhe Kështu Mund të Bëni edhe Ju

  Isha i sëmurë dhe ju më vizitonit.

  Mateu 25:36

  Gjatë krishtlindjes, na kujtohet që Jezu Krishti është drita e botës. Këtë vit, ne kemi një mundësi të mrekullueshme për ta shpërndarë atë dritë duke zgjedhur që të bëjmë gjërat që bëri Jezu Krishti. Çdo ditë që na çon drejt krishtlindjes, ne do të përqendrohemi te një sjellje e ndryshme e ngjashme me të Krishtit dhe do të japim sugjerime për mënyra në të cilat mund t’i përngjajmë shembullit të Tij. 

  • Dhuroni gjak në një bankë vendore dhurimi të gjakut.

  • Zgjidhni që të luteni përditë për njerëzit tuaj të dashur që janë sëmurë ose po vuajnë.

  • Merrni vendim që të luteni përditë për njerëzit tuaj të dashur që janë sëmurë ose po vuajnë.

  • Kryeni një kurs CPR/për të shpëtuar jetë.

  • Dilni vullnetar në një spital ose azil vendor.

  • Mësoni se si juve ose një njeriut tuaj të dashur e të sëmurë mund t’i sjellë dobi një bekim.

  • Dhuroni një lodër në një spital për fëmijët e sëmurë.

  • Mësoni rreth mënyrave të ndryshme për t’ua dhuruar flokët tuaj njerëzve me kancer.

  • Vizitojeni dikë që është i sëmurë ose që po vuan.

  • Lutuni dhe kërkojini Perëndisë për mundësi për të ndihmuar të sëmurët.


  Në 25 Mënyra. Gjatë 25 Ditëve.

  Shkarko Kalendarin