#NdriçojeBotën

  Dita 4 - Jezusi i Ndihmoi të Tjerët të Shikonin dhe Kështu Mund të Bëni edhe Ju

  Atë që më keni parë të bëj, madje atë duhet të bëni ju.

  3 Nefi 27:21

  Gjatë krishtlindjes, na kujtohet që Jezu Krishti është drita e botës. Këtë vit, ne kemi një mundësi të mrekullueshme për ta shpërndarë atë dritë duke zgjedhur që të bëjmë gjërat që bëri Jezu Krishti. Çdo ditë që na çon drejt krishtlindjes, ne do të përqendrohemi te një sjellje e ndryshme e ngjashme me të Krishtit dhe do të japim sugjerime për mënyra në të cilat mund t’i përngjajmë shembullit të Tij. 

  • Vërini në dukje dikujt një virtyt që ai/ajo nuk e sheh te vetja.

  • Përkraheni një ngjarje bamirësie për problemet me shikimin në median shoqërore. Mund të përdorni edhe simbolin të syzeve.

  • Mësoni rreth rritjes së një qeni udhërrëfyes [për të verbrit].

  • Bëni një kurs informimi për paaftësitë.

  • Jini sytë e një personi të verbër në www.bemyeyes.org.

  • Lexojeni një rrëfim nga shkrimet e shenjta për Krishtin që shëroi të verbrin.

  • Lexojini një libër një personi të moshuar me shikim të dobësuar.

  • Përdoreni median shoqërore për t’i ndihmuar njerëzit të shohin të mirën në botë.


  Në 25 Mënyra. Gjatë 25 Ditëve.

  Shkarko Kalendarin