#NdriçojeBotën

  Dita 3 - Jezusi e Adhuroi Atin e Tij dhe Kështu Mund të Bëni edhe Ju

  Ashtu le të shndritë drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej.

  Mateu 5:16

  Gjatë krishtlindjes, na kujtohet që Jezu Krishti është drita e botës. Këtë vit, ne kemi një mundësi të mrekullueshme për ta shpërndarë atë dritë duke zgjedhur që të bëjmë gjërat që bëri Jezu Krishti. Çdo ditë që na çon drejt krishtlindjes, ne do të përqendrohemi te një sjellje e ndryshme e ngjashme me të Krishtit dhe do të japim sugjerime për mënyra në të cilat mund t’i përngjajmë shembullit të Tij. 

  • Merrni pjesë në një shërbim të Kishës në zonën tuaj – jeni g jithmonë të ftuar në njërën prej shërbimeve tona.

  • Bëjeni synim që të ofroni çdo ditë në dhjetor një lutje në gjunjë drejtuar Atit Qiellor.

  • Ndihmoni për të pastruar ose mirëmbajtur një ndërtesë të Kishës.

  • Diskutoni me dikë se çfarë do të thotë ta adhurosh Perëndinë. Bëjeni synim që të përmirësoheni në këtë fushë.

  • Vizitoni një tempull ose ndonjë vend tjetër fetar.


  Në 25 Mënyra. Gjatë 25 Ditëve.

  Shkarko Kalendarin