#NdriçojeBotën

  Dita 20 - Jezusi Pa Potencial tek të Tjerët dhe Kështu Mund të Bëni edhe Ju

  Lum ata që janë të mëshirshëm.

  Mateu 5:7

  Gjatë krishtlindjes, na kujtohet që Jezu Krishti është drita e botës. Këtë vit, ne kemi një mundësi të mrekullueshme për ta shpërndarë atë dritë duke zgjedhur që të bëjmë gjërat që bëri Jezu Krishti. Çdo ditë që na çon drejt krishtlindjes, ne do të përqendrohemi te një sjellje e ndryshme e ngjashme me të Krishtit dhe do të japim sugjerime për mënyra në të cilat mund t’i përngjajmë shembullit të Tij. 

  • Jini një mësues/ndihmës për dikë.

  • Merreni me vete fëmijën në punën tuaj dhe lëreni të bëjë një pjesë të vogël të punës suaj.

  • Dhuroni për një bursë në shkollën e mesme të zonës suaj.

  • Jepini zemër dikujt! Merrni pjesë në një veprimtari (atletike, kulturore etj.) për të përkrahur dikë që e njihni.

  • Ndihmojeni një fëmijë të mësojë të vendosë synime.

  • Vërini aftësitë tuaja në ndihmë të një ore mësimore për të rriturit në zonën tuaj.


  Në 25 Mënyra. Gjatë 25 Ditëve.

  Shkarko Kalendarin