#NdriçojeBotën

  Dita 10 - Jezusi i Ndihmoi Njerëzit të Ecnin dhe Kështu Mund të Bëni edhe Ju

  Iu paraqitën … të çalë, dhe ai i shëroi.

  Mateu 21:14

  Gjatë krishtlindjes, na kujtohet që Jezu Krishti është drita e botës. Këtë vit, ne kemi një mundësi të mrekullueshme për ta shpërndarë atë dritë duke zgjedhur që të bëjmë gjërat që bëri Jezu Krishti. Çdo ditë që na çon drejt krishtlindjes, ne do të përqendrohemi te një sjellje e ndryshme e ngjashme me të Krishtit dhe do të japim sugjerime për mënyra në të cilat mund t’i përngjajmë shembullit të Tij. 

  • Dhurojani patericat, karriget me rrota ose mbajtëset tuaja për ecje të vjetra një grupi që i riparon ato.

  • Kontribuoni në një kauzë që dhuron karrige me rrota, mbajtëse për ecje ose proteza.

  • Planifikoni një veprimtari për një mikeshë apo mik invalid që u përshtatet aftësive të saj/tij.

  • Kërkoni mënyra të lehta për të parandaluar palëvizshmërinë në të ardhmen.

  • Ofrohuni që të ndihmoni një person të moshuar të kryejë porositë e zakonshme për shtëpinë.

  • Hiqeni me lopatë borën dhe akullin nga trotuaret e rrugës suaj.

  • Dhuroni këpucë në një shoqatë bamirësie për njerëzit në nevojë.


  Në 25 Mënyra. Gjatë 25 Ditëve.

  Shkarko Kalendarin