Lë‑Shene‑Rokonkur në Francë dhe Mynih në Gjermani

Dhënia e Shërbesës së Apostullit në Europë Nxjerr në Pah Vëllazërinë dhe Shërbimin

“Zemra ime gëzohet kur mendoj se si … të gjitha këto vende në Europë po u sigurojnë refugjatëve shërbim për familjet, nënat dhe fëmijët …”

Plaku Ronald A. Rasband, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, po bën një udhëtim për dhënie shërbese në muajin prill në Francë, Gjermani, Armeni dhe Afrikën e Jugut.  Ai po u shtrin dorën e miqësisë fqinjëve dhe miqve të Kishës dhe po paraqet shembullin e shërbimit si Krishti ndaj refugjatëve dhe viktimave të fatkeqësive natyrore dhe konflikteve.

Plaku Rasband dhe bashkëshortja e tij, Melania, vizituan mjediset rrethuese të Tempullit të Parisit në Francë të premten më 14 prill 2023, në Lë Shene Rokonkur.
Plaku Rasband dhe bashkëshortja e tij, Melania, vizituan mjediset rrethuese të Tempullit të Parisit në Francë të premten më 14 prill 2023, në Lë Shene Rokonkur.

FRANCË

Ndalesa e parë në dhënien e shërbesës nga Plaku Rasband ishte në Lë‑Shene‑Rokonkur në Francë, vendndodhja e Tempullit të Parisit në Francë për Kishën.  Atje ai u takua me një gazetar francez dhe i shpjegoi përgjegjësitë e tij si një dëshmitar i veçantë i Jezu Krishtit.  Ai i dha një kopje të asaj që e përshkroi si njërin nga zotërimet e tij më të çmuara, të Librit të Mormonit – Një Dëshmi Tjetër e Jezu Krishtit. 

Më pas ai e mirëpriti ngrohtë kryetarin e bashkisë së Lë‑Shene‑Rokonkurit, Rishard Delepierin, duke i paraqitur edhe atij një kopje të Librit të Mormonit.  Kryebashkiaku Delepier shprehu admirimin e tij për tempullin dhe ndërtimin arkitekturor dhe rrethinat e tij. Ai tha se ndërtesa e shenjtë është bërë pjesë e komunitetit më të madh.  Ai gjithashtu shprehu dëshirën e vet për t’i ruajtur liritë fetare në jetën publike si pjesë e përgjegjësive të tij si kryebashkiak.  

Plaku Ronald A. Rasband, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, i jep një kopje të Librit të Mormonit Rishard Delepierit, kryetarit të bashkisë së Lë Shene Rokonkurit, të shtunën më 15 prill 2023. Takimi i tyre u mbajt në qendrën e vizitorëve të Tempullit të Parisit në Francë.
Plaku Ronald A. Rasband, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, i jep një kopje të Librit të Mormonit Rishard Delepierit, kryetarit të bashkisë së Lë Shene Rokonkurit, të shtunën më 15 prill 2023. Takimi i tyre u mbajt në qendrën e vizitorëve të Tempullit të Parisit në Francë.

Si përgjigje, Plaku Rasband tha se ishte mirënjohës për përkrahjen e kryebashkiakut për të gjitha besimet fetare, përfshirë Kishën e Jezu Krishtit.

“Ai është një mik i madh i Kishës”, – tha Plaku Rasband. “Në fakt, në një pikë të intervistës sonë, unë thashë: ‘Ti duhet të jesh zëdhënës për Kishën tonë’. Ai ishte tejet mirëdashës dhe tejet bujar në komentet e tij lidhur me pjesëmarrjen e Kishës në qytetin e tij.”

Përveç takimit me udhëheqës civilë, Plaku Rasband u dha shërbesë mijëra anëtarëve të Kishës dhe misionarëve gjatë fundjavës, në disa mbledhje.  Ai u tregoi atyre për dashurinë që kishin ai dhe Motra Rasband për Francën, ku ai kishte drejtuar për disa vjet një ndërmarrje biznesi në Ribekur, në veri të Parisit, dhe më pas si Autoritet i Përgjithshëm që shërbeu në Presidencën e Zonës së Europës Qendrore, e cila mbikëqyr veprimtaritë e Kishës në Francë.

Plaku Ronald A. Rasband flet gjatë një takimi të veçantë shpirtëror për anëtarët e Kishës në Lë Port Marli të Francës, të dielën më 16 prill 2023. Më shumë se 2 000 njerëz u mblodhën në Pyramides Congrès Center për të dëgjuar nga Plaku Rasband.
Plaku Ronald A. Rasband flet gjatë një takimi të veçantë shpirtëror për anëtarët e Kishës në Lë Port Marli të Francës, të dielën më 16 prill 2023. Më shumë se 2 000 njerëz u mblodhën në Pyramides Congrès Center për të dëgjuar nga Plaku Rasband.

Apostulli tregoi se përqendrimi i shërbesës së tij tek anëtarët e Kishës është sjellja e një mesazhi të trefishtë nga Presidenti i Kishës Rasëll M. Nelson:  “Do t’u them atyre tri gjëra në çdo mbledhje. Një: Ne i duam kaq shumë. Dy: I falënderojmë për gjithçka që po bëjnë për të ndërtuar Kishën e Zotit dhe Mbretërinë e Tij. Dhe tre: Kemi nevojë për ta.”

GJERMANI

Ndalesa e dytë e Plakut Rasband ishte në Mynih të Gjermanisë, ku ai u takua me 170 misionarë kohëplotë të Kishës në Misionin Alpin të Gjermanisë, i cili i shërben Gjermanisë Jugore, Austrisë dhe Zvicrës.

Pasi u foli misionarëve, Plaku Rasband i shoqëroi të dilnin jashtë, tek tri tenda të mëdha dhe të bardha.  Brenda tyre, ai qëndroi krah për krah me ta, duke mbledhur dhe paketuar në kuti 2 532 komplete higjiene. Misionarë të tjerë i ngarkuan ato në një kamion tregtar, që do t’i çojë si ndihmë për të mbijetuarit e tërmeteve në Turqi dhe Siri. Anëtarët e Kishës në zonën e Frankfurtit të Gjermanisë bënë të njëjtën gjë si projekti i Mynihut, duke mbledhur edhe 2 500 komplete të tjera higjiene.

Plaku Ronald A. Rasband, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, u flet misionarëve të Misionit të Parisit në Francë të shtunën më 15 prill 2023, në Versajë të Francës. Plaku Rasband u tregoi misionarëve kopjen e tij vetjake të Librit të Mormonit, të cilën e përdori kur ishte misionar predikues, i ri në moshë në Nju Jork Siti nga viti 1970 në vitin 1972.
Plaku Ronald A. Rasband, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, u flet misionarëve të Misionit të Parisit në Francë të shtunën më 15 prill 2023, në Versajë të Francës. Plaku Rasband u tregoi misionarëve kopjen e tij vetjake të Librit të Mormonit, të cilën e përdori kur ishte misionar predikues, i ri në moshë në Nju Jork Siti nga viti 1970 në vitin 1972.

“Do t’ia dorëzojmë ato konsullatës turke që të mund t’i dërgojë në vendet ku nevojiten më shumë”, – shpjegoi Plaku Rasband.  “Deri më sot Kisha ka kontribuar 13,5 milionë dollarë në financime dhe të mira materiale për të ndihmuar në këtë përpjekje ndihme. Kjo e gjitha lidhet me besimin tonë te përkujdesja për fëmijët e Atit Qiellor.”

Plaku Rasband tregoi se në Turqi Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme po punon me AFAD‑in (agjencinë për trajtimin e fatkeqësive kombëtare) që të shpërndajë 50 000 kuti ushqimesh dhe 50 000 komplete higjiene te familjet e ndikuara. Ndihmesat e Kishës gjithashtu përfshijnë tenda, batanije, furnizime mjekësore, artikuj të kujdesit për foshnjat, karrige me rrota, gjeneratorë, ngrohës dhe pallto, si edhe katër klinika të lëvizshme mjekësore për vendndodhjet kyç të fatkeqësisë natyrore.

Plaku Ronald A. Rasband dhe bashkëshortja e tij, Melania, përshëndetin misionarët në moshë të re shenjtorë të ditëve të mëvonshme që shërbejnë në Misionin Alpin Gjermanishtfolës në Mynih më 17 prill 2023.
Plaku Ronald A. Rasband dhe bashkëshortja e tij, Melania, përshëndetin misionarët në moshë të re shenjtorë të ditëve të mëvonshme që shërbejnë në Misionin Alpin Gjermanishtfolës në Mynih më 17 prill 2023.

Në bashkëpunim me Shërbimet Katolike të Ndihmës dhe programin Save the Children [Shpëtoni Fëmijët], Kisha e Jezu Krishtit po punon për të siguruar riparime të banesave, shërbime mbrojtjeje dhe përkujdes psikologjik e shoqëror për fëmijët nevojtarë.  Projekte të ndihmës janë ndërmarrë ose po përfundohen nëpërmjet organizatave Adventist Development and Relief Agency (ADRA) [Agjencisë Adventiste të Zhvillimit dhe Ndihmës], Projektit HOPE, MedGlobal dhe Rahma Worldwide.  Ndërmarrje të ngjashme në Siri po kryhen nëpërmjet ndihmës së organizatave International Medical Corps, Mercy Corps, ADRA, ShelterBox, CARE dhe NuDay Syria.

Plaku Rasband shpjegoi se shenjtorët europianë të ditëve të mëvonshme gjithashtu kanë udhëhequr përgjigjen humanitare të Kishës ndaj konfliktit të armatosur në Ukrainë dhe tani në tërmetet në Turqi dhe Siri. Përpjekjet e tyre përfshijnë një shtrirje të gjerë të veprimtarive të shërbimit, përfshirë dërgesat e vazhdueshme mujore të ndihmës për Ukrainën.

Plaku Ronald A. Rasband, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, mbledh komplete higjiene në një shtëpi mbledhjesh në Mynih të Gjermanisë më 17 prill 2023. Në krah të tij po qëndron një misionar i ri vullnetar, Hadsën Vërliku, që është nipi i tij dhe që po shërben në Misionin Alpin Gjermanishtfolës.
Plaku Ronald A. Rasband, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, mbledh komplete higjiene në një shtëpi mbledhjesh në Mynih të Gjermanisë më 17 prill 2023. Në krah të tij po qëndron një misionar i ri vullnetar, Hadsën Vërliku, që është nipi i tij dhe që po shërben në Misionin Alpin Gjermanishtfolës.

“Zemra ime gëzohet kur mendoj se si … të gjitha këto vende në Europë po u sigurojnë refugjatëve shërbim për familjet, nënat dhe fëmijët …”, – tha Plaku Rasband.

Më shumë se 170 misionarë, në moshë të re dhe madhore, të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u takuan në Mynih për të mbledhur komplete higjiene më 17 prill 2023.
Më shumë se 170 misionarë, në moshë të re dhe madhore, të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u takuan në Mynih për të mbledhur komplete higjiene më 17 prill 2023.

Ai u kërkoi misionarëve që t’u shprehnin mirënjohjen e tij anëtarëve të Kishës kur të largoheshin nga Mynihu për t’u kthyer në bashkësitë e tyre vendore: “Kur të ktheheni në degët tuaja dhe lagjet tuaja, thuajuni atyre se u dërgoj nëpërmjet jush dashurinë dhe mirënjohjen time për ta”.

Një misionare e re në moshë vullnetare nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u heq ambalazhin peshqirëve të vegjël për t’i vënë në kompletet e higjienës në Mynih më 17 prill 2023. Më shumë se 2 500 komplete higjiene u mblodhën për viktimat e tërmeteve në Turqi dhe Siri.
Një misionare e re në moshë vullnetare nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u heq ambalazhin peshqirëve të vegjël për t’i vënë në kompletet e higjienës në Mynih më 17 prill 2023. Më shumë se 2 500 komplete higjiene u mblodhën për viktimat e tërmeteve në Turqi dhe Siri.

Pas shërbesës së tij në Gjermani, Plaku Rasband mbërrin në Armeni.