11 shtator 2022

Takim Shpirtëror Mbarëbotëror për Të Rinjtë në Moshë Madhore me Plakun dhe Motrën Renland

Elder and Sister Renlund

Dëgjoni Plakun dhe Motrën Renland t’u flasin Të Rinjve në Moshë Madhore në mbarë botën rreth rrëfimeve historike dhe vetjake që gjenden në librin “Saints Volume 3: Boldly, Nobly, and Independent” [“Shenjtorët Vëllimi 3: Të Guximshëm, Fisnikë dhe të Pavarur”]. Ata flasin për tema të tilla si udhërrëfimi vetjak nga Perëndia dhe si të vijmë më pranë Tij, uniteti në familje, si edhe dhënia e ndihmës ndaj të tjerëve dhe kujdesi për nevojat e tyre.

Shikoje takimin shpirtëror në programin Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit] te rubrika “Të Rinjtë në Moshë Madhore” ose në YouTube (në transmetim të drejtpërdrejtë ose sipas kërkesës: [https://www.youtube.com/c/churchofjesuschrist]).