Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

Ne nuk mund të kontrollojmë gjithçka, siç tregohet me fakte nga ky virus, por mund t’i bëjmë me gëzim gjërat që janë brenda fuqisë sonë. Atëherë ne mund të pretendojmë premtimet e qiellit teksa qëndrojmë të patundur dhe e shohim krahun e Zotit që të zbulohet.
Mesazh nga Udhëheqja e Zonës nga Plaku Carse, I Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Tomas Hani i Shtatëdhjetë Zonal
Lexojeni planin dhe vendosni synime
Në këto kohë shumë të vështira, nëse duhet të durojmë sprovat, tundimet dhe sfidat që na dalin përpara dhe përfundimisht të kthehemi tek Ati ynë Qiellor, është jetike që të shkojmë përpara me besim.
Në kohë Krishtlindjeje ne kremtojmë lindjen e Shpëtimtarit, mendojmë për të, e shohim me adhurim, e adhurojmë Atë dhe përsiatim rreth asaj që Ai bëri për ne.
Mesazhi i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Matju Benasar, I Shtatëdhjetë Zonal, Francë.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Geri B. Sabin, President i Zonës së Europës
Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Alesandro Dini Çaçi, Itali, i Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Tom Atle Herland i Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Mark Gillmor, I Shtatëdhjetë Zonal
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Saulo G. Franko, I Shtatëdhjetë Zonal