Program i Ri dhe Seksioni i Ri në mjetin Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit] të hartuar posaçërisht për fëmijët

Për herë të parë Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit] ka një seksion të posaçëm për fëmijët. Seksioni i ri, i quajtur Fëmijët, mund të gjendet nën ndarjen Publiku te Biblioteka e Ungjillit, qoftë nëse po e hapni atë nga interneti ose duke përdorur programin. Ai i lejon fëmijët që të përfshihen duke përdorur histori, video dhe veprimtari ndërvepruese. Gjithashtu u jep prindërve dhe mësuesve të Fillores burimet që u nevojiten për të krijuar mësime të Fillores dhe mbrëmjes së shtëpisë çdo javë.

children playing on tablet
Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit] tashmë ka një seksion posaçërisht për fëmijët që i lejon ata të përfshihen duke përdorur histori, materiale filmike dhe veprimtari ndërvepruese.

Deri tani, përmbajtja në Bibliotekën e Ungjillit ishte e orientuar drejt personave në moshë madhore, pa ndonjë vend të veçantë që fëmijët të gjenin materiale vetëm për ta. Ky burim i ri digjital u krijua që fëmijët të jenë në gjendje të lundrojnë vetëm dhe është i hartuar për të qenë përfshirës për fëmijët me ilustrime dhe butona të përshtatshëm për fëmijët.

Presidentja e Përgjithshme e Fillores Motra Kamill N. Xhonson tha: “Ne kemi besim se përmbajtja për fëmijët në Bibliotekën e Ungjillit do ta forcojë besimin e familjes suaj te Shpëtimtari, Jezu Krishti. Ajo do t’ju pohojë se ne jemi fëmijë të prindërve qiellorë dhe do të jetë një burim për të ftuar Shpirtin në shtëpinë tuaj.”

 

Child and Grandpa are using a tablet
Seksioni i ri Fëmijët në Bibliotekën e Ungjillit u krijua që fëmijët të jenë në gjendje të lundrojnë vetëm dhe është hartuar që të jetë përfshirës për fëmijët me ilustrime dhe butona të përshtatshëm për fëmijët.

Çfarë Ka Brenda

Fëmijët mund të zbulojnë kategoritë vijuese:

Ka më shumë materiale në dispozicion në disa gjuhë. Përmbajtja e plotë mund të gjendet në gjuhën angleze.

home page of online children library
Për të gjetur seksionin e fëmijëve te Biblioteka e Ungjillit, shkoni te faqja kryesore e Bibliotekës së Ungjillit në kompjuterin apo telefonin tuaj inteligjent. Klikoni te Publiku. Më pas klikoni te Fëmijët.

Për të gjetur seksionin e fëmijëve te Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit], shkoni te faqja kryesore e Bibliotekës së Ungjillit në kompjuterin apo telefon tuaj. Klikoni te Publiku. Më pas klikoni te Fëmijët. Kjo do t’ju çojë te përmbajtja.

Programi i Ri “Ungjilli për Fëmijët” në dispozicion në anglisht, spanjisht dhe portugalisht

Përveç Bibliotekës së Ungjillit, përmbajtje për fëmijët mund të gjendet edhe në një program të ri, të quajtur “Ungjilli për Fëmijët”. Ai ka katër seksione kryesore: Histori nga Shkrimet e Shenjta, Libra për Ngjyrosje, Materiale Filmikë për të Kënduar Njëherazi dhe Më Shumë Veprimtari. Modeli i thjeshtë dhe plot ngjyra i programit i lejon fëmijët që ta lundrojnë atë vetëm. 

“Programi Ungjilli për Fëmijët është një burim i ri emocionues që i lidh fëmijët me Ungjillin e Jezu Krishtit”, tha Presidentja e Përgjithshme e Fillores Kamill N. Xhonson. “Kam besim se ai do të jetë një bekim për prindërit dhe fëmijët të cilët kanë uri për materiale për t’i ndihmuar familjet të qëndrojnë në shtegun e besëlidhjeve. Pres që muzika, historitë dhe veprimtaritë do ta ftojnë Shpirtin për të qenë pranë fëmijëve tanë të çmuar të Fillores.”

Ky program është tashmë në dispozicion për iOS dhe Android në anglisht, spanjisht dhe portugalisht. Disa veçori në Android janë ende nën zhvillim, por janë planifikuar që të publikohen më vonë në këtë vit.

illustration of Jesus with children
Ungjilli për Fëmijët ka katër seksione kryesore: Histori nga Shkrimet e Shenjta, Libra për Ngjyrosje, Materiale Filmikë për të Kënduar Njëherazi dhe Më Shumë Veprimtari. Librat me Ngjyrosje përfshin 21 libra të ndryshëm për ngjyrosje, me faqe që kanë lidhje me tema të ndryshme të ungjillit dhe të Kishës, të tilla si shkrimet e shenjta, misionarët dhe shërbimi.

“Programi Ungjilli për Fëmijët është një burim i ri emocionues që i lidh fëmijët me Ungjillin e Jezu Krishtit”, tha Presidentja e Përgjithshme e Fillores Kamill N. Xhonson. “Kam besim se ai do të jetë një bekim për prindërit dhe fëmijët të cilët kanë uri për materiale për t’i ndihmuar familjet të qëndrojnë në shtegun e besëlidhjeve. Pres që muzika, historitë dhe veprimtaritë do ta ftojnë Shpirtin për të qenë pranë fëmijëve tanë të çmuar të Fillores.”

illustration of Jesus with child on an orange background
Programi Ungjilli për Fëmijët i lejon fëmijët ta marrin vetë në dorë të mësuarin e tyre të ungjillit dhe u siguron atyre mjetet e nevojshme për ta përhapur ungjillin te të tjerët.

Ky program është tashmë në dispozicion për iOS dhe Android në anglisht, spanjisht dhe portugalisht. Disa veçori në Android janë ende nën zhvillim, por janë planifikuar që të publikohen më vonë në këtë vit.