21 Shkurt 2021 - 21 Mars 2021

Mbrëmje Shpirtërore Rajonale

Anëtarë të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve do të flasin (përmes transmetimeve të drejtpërdrejta) me të rinjtë dhe të rejat në zona dhe rajone të ndryshme të botës.

Young-Adults-collage

Folësi për Shqipërinë Plaku Xhefri R. Holland

Elder Holland
Elder Jeffrey R. Holland of The Quorum of the Twelve Apostles

Në dy muajt e ardhshëm, Presidenti Oaks dhe gjashtë anëtarë të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve do të flasin (përmes transmetimeve të drejtpërdrejta) me të rinjtë dhe të rejat në zona dhe rajone të ndryshme të botës.

Këto mbrëmje shpirtërore frymëzuese do të kenë mesazhe posaçërisht për të rinjte dhe te rejat ne moshe madhore (18-35 vjec) beqarë dhe të martuar.

Këto ngjarje do të jenë të disponueshme vetëm për shikim të drejtpërdrejtë dhe nuk do të jenë në dispozicion pas ngjarjes.

Plaku Xhefri R. Holland i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve do t'u drejtohet të rinjve dhe të rejave në moshë madhore (18-35 vjec) beqarë dhe të martuar (në Shqipëri) me datë 7 Mars 2021, ora 17:00.


Për të ndjekur këtë event mjafton të shtypni linkun e mëposhtëm.

Shqip - https://youtu.be/13BUkOLrtrA

Anglisht - https://youtu.be/Dp8dfu3TEG0


Për të parë kalendarin e plotë shtypni këtu