5-6 Tetor 2019

  Konferenca e Përgjithshme e Tetorit 2019

  Konferenca do të transmetohet në sistemin satelitor të Kishës, faqet lokale dhe mjete të tjera informimi.

  Ne i ftojmë të gjithë anëtarët e Kishës që të marrin pjesë në Konferencën e Përgjithshme Gjysëm-vjetore të 189‑të.

  Mesazhe frymëzimi dhe udhërrëfimi do të jepen nga anëtarët e Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, nga Autoritetet e tjera të Përgjithshme dhe Drejtuesit e Përgjithshëm të Kishës.

  Sesioni i përgjithshëm i grave për motrat e moshës tetë e lart do të jetë ditën e shtunë, 5 tetor 2019.

  Sesionet e përgjithshme për të gjithë individët dhe familjet do të zhvillohen të shtunën dhe të dielën, më 5 dhe 6 Tetor 2019.

  Konferenca do të transmetohet në sistemin satelitor të Kishës, faqet lokale dhe mjete të tjera informimi.

  Ne i nxitim anëtarët t’i dëgjojnë, t’i studiojnë dhe t’i zbatojnë këshillat e dhëna.

  Për studim vetjak, mesazhet do të jenë në dispozicion në programin kompjuterik Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit], dhe në revistat e Kishës.


  Më shumë informacion do të vij në ditët në vazhdim.