14 dhe 15 Mars 2020

    Konferenca e Kunjit Tiranë, Shqipëri

    Pulpit

    Ju ftojmë të merrni pjesë me familjet dhe miqtë tuaj në Konferencën e Kunjit Tiranë, Shqipëri e cila do të zhvillohet në datat 14 dhe 15 Mars 2020.

    Autoriteti Kryesues nga Presidenca e Parë e Kishës.

    Detaje për oraret dhe vendodhjen në ditët në vazhdim.